Blume Walter (Valteris Bliùmė) 1906 07 23Dortmund 1974 11 13Dortmund, nacių Vokietijos veikėjas. Lietuvos generalinės srities vokiečių saugumo policijos ir SD B operatyvinės grupės Vilniaus 7a ypatingojo būrio vadas.

Walteris Blume per Niurnbergo procesą (1948)

Išsilavinimas ir veikla iki 1941

Gimė mokytojo šeimoje. Studijavo teisę Erlangeno, Bonos, Jenos, Münsterio ir Berlyno universitetuose. 1932 paskirtas Dortmundo apygardos teismo teisėjo padėjėju. 1933 Erlangeno-Niurnbergo universitete įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1933 05 Nacionalsocialistų partijos narys. 1935 04 11 įstojo į SS. 1935, turėdamas SS unteršturmfiurerio laipsnį, priimtas į SD, paskui ėjo įvairias pareigas gestapo įstaigose Dortmunde, Hallėje ir Hannoveryje. 1935 pabaigoje paskirtas į Prūsijos saugumo policiją. Nuo 1937 09 tarnavo saugumo policijos centriniame aparate Berlyne. 1938–1940 02 vadovavo gestapo poskyriui Hannoveryje, 1940 06–1941 03 – Berlyne. 1941 03 paskirtas Vyriausiosios reicho saugumo valdybos (RSHA) I valdybos (personalas ir teisė) A grupės vadovu. Aktyviai dalyvavo atrenkant, rengiant ir formuojant kadrus, rašant instrukcijas saugumo policijos ir SD operatyvinėms grupėms, numatytoms panaudoti SSRS teritorijoje.

Walteris Blume per Niurnbergo procesą (1948)

Veikla 1941–1945

Vokietijai užpuolus SSRS (SSRS–Vokietijos karas) iš Poznanės žygiavo per Suvalkus, 06 30 pasiekė Vilnių. 1941 07 01–09 07 vokiečių saugumo policijos ir SD B operatyvinės grupės (Einsatzgruppe B), priskirtos prie vermachto 9-osios armijos, Vilniaus 7a ypatingojo būrio (Sonderkommando 7a), kuriam priklausė 93 kariai, vadovas. Iki 07 02 jo būrys, padedamas karinių dalinių, suėmė 8000 Vilniaus žydų ir juos uždarė į getą. 07 04 dalis šio būrio išvyko iš Vilniaus į Baltarusiją, kur Vileikoje sušaudė apie 50–200 komunistų ir žydų. Toliau žygiavo į Minską. Vadovavo 1517 žydų išžudymui Baltarusijoje (Vitebske) ir vakarinėje Rusijos dalyje. Pagal W. Blumeʼs asmeninius užrašus (vėliau aptikti), jo pavaldiniai 1941 06–08 Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rusijoje nužudė apie 24 000 žmonių.

1941 09 sugrąžintas į RSHA I valdybą (manoma, kad atšauktas į Berlyną, nes nepritarė moterų ir vaikų šaudymui). Nuo 1941 11 SS štandartenfiureris ir policijos pulkininkas. Nuo 1942 06 Düseldorfo saugumo policijos ir SD inspektorius, kartu saugumo policijos ir SD vadas Velde (Prancūzija). 1943 10–1944 12 vokiečių saugumo policijos ir SD vadas Atėnuose, vėliau ėjo tas pačias pareigas Düseldorfe. Organizavo graikų žydų deportavimą į Osvencimo koncentracijos stovyklą.

Po karo

Po karo suimtas Jungtinių Amerikos Valstijų kariškių. 1948 04 Niurnbergo procese nr. 9 nuteistas mirties bausme pakariant, tačiau Jungtinių Amerikos Valstijų zonos aukščiausiasis komisaras patenkino malonės prašymą, 1951 01 bausmė buvo sumažinta iki 25 m. kalėjimo. 1955 paleistas, iki mirties užsiėmė verslu.

P. Stankeras Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 metais / Karo archyvas t. 21 Vilnius 2006, Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką