Neum Walter (Valteris Nòimas) 1902 04 06Braunschweig 1976 11 21Braunschweig, nacių Vokietijos veikėjas, 1941–44 Panevėžio srities komisaras. Baigė vaistininko mokslus, dirbo chemijos pramonėje. Būdamas 17 m. įstojo į Laisvųjų savanorių korpusą (Freikorps), dalyvavo įvairiuose mūšiuose, tarp jų – Rūro srityje. Nuo 1925 priklausė SS, nuo 1931 – Nacionalsocialistų partijai; gauamtsleiteris. Nuo 1933 04 Braunšveigo žemės vadovas (Landesamtsleiter), 1934 04 perkeltas vadovauti Pomeranijos apygardai, iki 1939 buvo šios apygardos Prūsijos provincijos tarėju. 1936 09 13 jam suteiktas pirmas karininko – SS unterštiurmfiurerio – laipsnis, 1936 paskirtas Baltijos jūros kurorto ir karinio uosto Swinemünde (dabar Świnoujście, Lenkija) burmistru. Nuo 1938 11 09 SS oberštiurmfiureris. SD Vyriausiosios valdybos pareigūnas.

Walter Neum

Kaip puikus administratorius 1941 11 19 paskirtas Panevėžio srities komisaru, suteikiant jam SS štiurbanfiurerio laipsnį. 1943 rudenį šešias savaites Frydricho Jeckelno kovinėje grupėje dalyvavo operacijoje prieš sovietinius partizanus. 1944 10 trumpam sugrąžintas į Swinemünde, vėliau dirbo Berlyne, t. p. Bohemijos ir Moravijos protektorate. 1945 05 08 Landecke (Austrija), jau turėdamas SS oberštiurmbanfiurerio laipsnį, pateko į amerikiečių nelaisvę, buvo kalinamas Kornwestheimo, Darmstadto ir Recklinghauseno stovyklose. Į laisvę paleistas 1948 03 12. Dirbo įvairiose įmonėse.

L: P. Stankeras Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką