Walterio Titelio tarnybos lapas

Titel Walter (Valteris Ttelis) 1894 05 13Forsthaus Seehorst (Pomeranija) 1944 07 15Vilnius (palaidotas Kaune), nacių Vokietijos veikėjas, Lietuvos generalinės srities kovos su sovietiniais partizanais štabo viršininkas.

Dalyvavo I pasauliniame kare (apdovanotas II laipsnio Geležiniu kryžiumi). Nuo 1933 05 Nacionalsocialistų partijos narys. Policijos pareigūnas, nuo 1937 11 policijos majoras. Nuo 1938 11 SS hauptšturmfiureris, nuo 1938 12 šturmbanfiureris (tarnavo SS Vyriausiosios valdybos štabe). Nuo 1941 SS kovinių dalinių (Waffen-SS) rezervo šturmbanfiureris, nuo 1942 09 SS oberšturmbanfiureris ir policijos pulkininkas leitenantas.

Nuo 1943 06 25 SS 16‑ojo (latvių) pulko, dislokuoto Vilnuje, Trakuose, Eišiškėse ir Rūdninkuose, vadas. Kartu iki 1944 05 16 buvo Lietuvos generalinės srities kovos su sovietiniais partizanais štabo (Banden‑kampfstab im Litauen) viršininkas. Vadovavo Pirčiupių kaimo sunaikinimui (1944 06 03). Gindami Vilnių nuo puolančios Raudonosios armijos, jo vadovaujami kariai susprogdino tiltą per Nerį (ties Antakalnio ir Šilo gatvių sankryža). 1944 07 01 jam suteiktas SS štandartenfiurerio ir policijos pulkininko laipsnis. Paskutinį kartą matytas Vilniuje 1944 07 09. Netrukus žuvo mūšyje dėl Vilniaus.

P. Stankeras Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką