Welland (Vèlandas), miestas Kanados pietryčiuose, Ontarijo provincijoje, į pietus nuo Toronto, prie Wellando upės (teka į Erie’o ežerą) ir kanalo (jungia Erie’o ir Ontarijo ežerus). 50 600 gyventojų (2011). Plentai į Torontą, Buffalo (Jungtinės Amerikos Valstijos). Metalo apdirbimo, elektronikos, tekstilės, maisto pramonė, automobilių gamyba. Muziejus. Parkai. Miestas pradėjo kurtis 1829 prie kasamo kanalo (iki 1858 vadintas Aqueduct); miesto teisės nuo 1917.

Lietuviai

Pirmieji lietuviai Wellande apsigyveno apie 1910. Iki II pasaulinio karo jų buvo apie 10. 1948 čia atvyko keli šimtai lietuvių iš Vakarų Europos DP stovyklų dirbti Wellando tekstilės įmonėse. 1948 įsteigtas Kanados lietuvių tarybos skyrius, dalis jo narių 1949 įkūrė Kanados lietuvių sąjungos skyrių. 1950 abiejų šių, t. p. skautų, Lietuvių atgimimo sąjūdžio ir sąjungos Verslas (įkurta 1949) Wellando skyrių atstovai sudarė Laikinąjį organizacinį komitetą, jis 1952 tapo Kanados lietuvių bendruomenės Wellando apylinkės branduoliu. 20 a. antroje pusėje veikė šeštadieninė mokykla (nuo 1951), Kanados lietuvių tautinės sąjungos (nuo 1952, turėjo scenos mėgėjų būrelį), Kanados lietuvių socialdemokratų sąjungos (nuo 1949), tautininkų, skautų skyriai, meno mėgėjų grupė, žvejų ir medžiotojų klubas Lituanica (1951–86), leistas humoro žurnalas Pelėda (1950–63). Wellando apylinkė rengė lietuvių tautinių ir religinių švenčių minėjimus, 1957 suorganizavo Kanados lietuvių dienas; 1997 apylinkės veikla sustabdyta. 1957 Wellande gyveno daugiau kaip 230, 1965 – apie 150, 1977 – kelios dešimtys lietuvių.

-Aqueduct

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką