Werner Sombart

Sombart Werner (Verneris Zòmbartas) 1863 01 19Ermsleben (Saksonija‑Anhaltas) 1941 05 18Berlynas, vokiečių sociologas, ekonomistas. Daktaras (1888). Istorinės mokyklos atstovas.

Išsilavinimas ir veikla

1882–85 studijavo teisę ir ekonomiką Pisos, Berlyno, Romos universitetuose. 1890–1906 dėstė Breslau (dabartinis Vroclavas) universitete, 1917–40 – Frydricho Vilhelmo universitete Berlyne; profesorius (1890). Dirbo teisininku Bremeno prekybos rūmuose.

Idėjos

Buvo marksistas, 1919 tapo konservatyviu nacionalistu, pritarė nacių idėjoms. Teigė, kad plintantis darbininkų judėjimas – dėsningų kapitalizmo prieštaravimų rezultatas. Pabrėžė žydų reikšmę kapitalizmo formavimuisi. Anot jo, žydų prekybininkai ir gamintojai išplėtojo vidurinių amžių prekybai priešingus principus, būdingus šiuolaikiniam kapitalizmui, kurio pagrindas – neribota konkurencija ir kliento poreikiai; žydai ekonomiškai suklestėjo pamažu ėmę laisviau žiūrėti į tradicinę religinę aplinką. Teigė, kad žydiškoji dvasia atspindi ne žmogaus kilmę ar religiją, bet kapitalistinius polinkius. Tikėjo, kad kapitalizmą ir proletariato socializmą perims vokiškasis, arba nacionalinis, socializmas, kuriam svarbi ne individuali, bet bendra gerovė – tam reikalinga visiškas žmonių gyvenimo reguliavimas ir planinė ekonomika. Žmonės turi ne teises, bet pareigas, individai traktuojami ne pavieniui, o kaip grupės nariai.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Karlo Marxo ekonominių sistemų kritika (Zur Kritik des ökonomischen Systems von Karl Marx 1894), Socializmas ir socialinis judėjimas (Sozialismus und soziale Bewegung 1896), Šiuolaikinis kapitalizmas (Der moderne Kapitalismus 3 tomai 1902–27), Kodėl Jungtinėse Valstijose nėra socializmo? (Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?), Proletariatas (Das Proletariat, abu 1906), Žydai ir ekonominis gyvenimas (Die Juden und das Wirtschaftsleben 1911), Karas ir kapitalizmas (Krieg und Kapitalismus 1913), Prabanga ir kapitalizmas (Luxus und Kapitalismus 1921), Vokiškasis socializmas (Deutscher Sozialismus 1934), Iš žmonių (Vom Menschen 1938 32006).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką