Sellars Wilfrid (Vilfridas Sèlarsas) 1912 05 20Ann Arbor 1989 07 02Pittsburgh, Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas. Analitinės filosofijos atstovas. R. W. Sellarso sūnus.

Išsilavinimas ir veikla

Studijavo Mičigano (1931–33), Buffalo (1933–34), Oksfordo (1934–36) universitetuose. Dėstė Ajovos (1938–50), Minesotos (1951–58), Yale’io (1958–63), Pittsburgho (1963–89) universitetuose; profesorius (1938). Amerikos filosofų asociacijos prezidentas (1970). Su H. Feigliu įkūrė ir redagavo žurnalą Philosophical Studies (1950–74).

Filosofijos bruožai

Pažiūroms daug įtakos turėjo tėvas, R. Carnapas, Ch. S. Peirce’as. Tyrinėjo sąmonės, kalbos, mokslo filosofijos ontologinius ir epistemologinius klausimus. Derino analitinę filosofiją ir pragmatizmą. Jis turėjo įtakos R. Rorty.

Idėjos

Kritikavo požiūrį, kad patyrimas nepriklauso nuo suvokimo ir yra tiesiogiai duotas. Teigė, kad empirinės žinios negali turėti išankstinių ir neabejotinų pagrindų. Pojūčiai, pasak W. Sellarso, tampa duomenimis tik perėję individo interpretacijų schemas, todėl teisinga pasaulio samprata be žinių apie tai, kaip individas išmoksta pažinti, negalima.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Empirizmas ir sąmonės filosofija (Empiricism and the Philosophy of Mind 1956), Mokslas, suvokimas ir tikrovė (Science, Perception and Reality 1963), Mokslas ir metafizika (Science and Metaphysics 1968), Filosofijos ir jos istorijos esė (Essays in Philosophy and its History 1974), Natūralizmas ir ontologija (Naturalism and Ontology 1979).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką