Fuchs Wilhelm (Vilhelmas Fùchsas) 1898 09 01Mannheim 1947 01 24Belgradas, nacių Vokietijos veikėjas, 1943–44 Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD vadas.

Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, apdovanotas II ir I laipsnio Geležiniais kryžiais. Studijavo Leipcigo universitete, ekonomikos mokslų daktaras (1929). Nuo 1932 04 01 Nacionalsocialistų partijos, nuo 12 01 – SS narys. Už dalyvavimą nacionalsocialistų judėjime iki 1933 apdovanotas retu Kraujo Ordinu (Blutorder). 1933 07 11 jam suteiktas SS unteršturmfiurerio laipsnis. Nuo 1936 SS Vyriausiosios rasių valdybos SS karininkas. Nuo 1938 04 20 SD Vyriausiosios valdybos SS štandartenfiureris. 1940 – SD referentas prie Generalinės gubernijos saugumo policijos ir SD vado. Nuo 1941 pavasario Jugoslavijos saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės Serbien vadas. 1942 05 01 tapo SS oberfiureriu ir policijos pulkininku. Nuo 1942 06 Latvijos generalinės srities (Generalbezirk Lettland) SS ir policijos vadas. 1943 06 08–09 15 Mitte regiono aukštesnysis SS ir policijos vadas (būstinė Braunschweige).

Wilhelm Fuchs

Nuo 1943 09 15 Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD vadas (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes), t. p. A operatyvinės grupės 3/A operatyvinio būrio (Einsatzkommando 3/A) vadas. Apibūdindamas naująjį vadą, Kauno gestapo viršininkas SS hauptšturmfiureris dr. Heinrichas Schmitzas pareiškė generolui E. Justui, kad šis pasikeitimas būsiąs nelaimė Lietuvai, nes Fuchsas yra kaip reta brutalus ir negailestingas žmogus. W. Fuchso įsakymu buvo uždarytas Kauno getas, žydai deportuoti į Stutthofo, Osvencimo ir Dachau koncentracijos stovyklas. Naujasis SD viršininkas Lietuvoje iškėlė sau ypatingą tikslą sunaikinti slaptąją rezistencinę lietuvių spaudą ir išrankioti pasislėpusius pas lietuvius žemesnės rasės Lietuvos gyventojus. Jo įsakymu nuo 1943 12 visas karui svarbias Lietuvos įmones pradėjo tikrinti gestapo pareigūnai.

1944 05 06–10 17 W. Fuchsas buvo Ostlando saugumo policijos ir SD vadas, t. p. SS A operatyvinės grupės (SS Einsatzgruppe A) vadas. Vėliau – Serbijos vyriausiasis SS ir policijos vadas, t. p. SS E operatyvinės grupės (SS Einsatzgruppe E, arba EinsatzgruppeSerbien“) vadas. 1946 12 22 Belgrado teismo nuteistas mirti; pakartas.

L: Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai / Laisvės kovų archyvas t. 9 Kaunas 1993; P. Stankeras Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 metais / Karo archyvas t. 21 Vilnius 2006, Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką