Scherer Wilhelm (Vilhelmas Šreris) 1841 04 26Schönborn (Žemutinė Austrija) 1886 08 06Berlynas, austrų literatūrologas, kalbininkas. Dr. (1862). Kultūrinės istorinės mokyklos atstovas. Vienos ir Berlyno universitetuose studijavo vokiečių filologiją. Berlyne bendravo su J. Grimmu. Nuo 1868 profesoriavo Vienos, Strasbūro ir Berlyno universitetuose. Literatūros mokslui pritaikė anglų ir prancūzų pozityvistų įžvalgas. Teigė, jog literatūros tyrimo metodai turi būti nešališki, literatūros teorijos svarbiausias tikslas – išsamiai aprašyti esamas poetinės produkcijos formas (skirtingas poezijos rūšis, jų žanrines atmainas) atsižvelgiant ir į jų istorinę kilmę, priežastis, rezultatus bei daromą poveikį (Poetika / Poetik, išleista 1888). Atskirų faktų tyrinėjimas indukcijos būdu turįs atvesti prie bendrųjų, visuotinių dvasinio žmogaus gyvenimo dėsnių pažinimo. Pabrėžė, jog svarbu gilintis į literatūrą lemiančius kultūrinius istorinius procesus ir atskleisti jų įtaką atskirų rašytojų kūrybai. Veikiamas H. A. Taine’o skelbė, jog kūrėjo asmenybę ir jo kūrybą lemia tai, ką jis perima (paveldi) iš ankstesnės kultūros ir aplinkos, kokias žinias jis įgyja ir kokius asmeninius išgyvenimus patiria. Nepaisant objektyvumo, nešališkumo reikalavimų, pripažino, kad interpretuojant literatūros kūrinį galimas ir subjektyvus skaitytojo ar literatūros tyrinėtojo vertinimas. Dar domėjosi poezijos verte ir paskirtimi. Svarbiausias veikalas – Vokiečių literatūros istorija (Geschichte der deutschen Literatur 1880–83). Literatūros raidą aiškino remdamasis gamtos procesų cikliškumo dėsniais, skyrė vokiečių literatūros kas 300 metų besikartojančius klestėjimo ir nuopuolio periodus. Išleido reikšmingų vidurinių amžių ir 16 a. literatūros tyrinėjimų (8–12 a. vokiečių poezijos ir prozos paminklai / Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrhundert, su K. Müllenhoffu, 2 t. 1864, Vokiškos studijos / Deutsche Studien 2 t. 1870, apie ankstyvąjį minezangą, 11–12 a. vokiečių literatūros istorija / Geschichte der deutschen Dichtung im elften und zwölften Jahrhundert 1875, Vokiečių prozinio romano pradmenys ir Jörgas Wickramas von Colmaras / Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg Wickram von Colmar 1877). Parašė studijas Jacob Grimm (1865), Ankstyvasis Goethe (Aus Goethes Frühzeit 1879), Straipsniai apie Goethe (Aufsätze über Goethe 1886). Tyrinėjo vokiečių kalbą (Apie vokiečių kalbos istoriją / Zur Geschichte der deutschen Sprache 1868), jos istorinę raidą suskirstė į 4 periodus (750–1050, 1050–1350, 1350–1650, nuo 1650). W. Schereris turėjo daug įtakos literatūrologijai ir germanistikai, juo buvo remiamasi iki 20 a. pradžios. Į lietuvių kalbą išversta Poetikos fragmentų.

2931

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką