Petty William (Viljamas Pètis) 1623 05 27Romsey (Hampšyro grafystė) 1687 12 16Londonas, Didžiosios Britanijos ekonomistas, filosofas, statistikos specialistas. Daktaras (1650).

Biografija

William Petty (Johno Smitho graviūra iš dailininko Johno Clostermano nutapyto portreto, 1696)

Caene (Prancūzija) studijavo lotynų, graikų kalbas, matematiką ir astronomiją. Tarnavo kariniame jūrų laivyne, braižė jūrlapius. 1643 studijavo anatomiją Amsterdame, iki 1646 buvo Th. Hobbeso asmeninis sekretorius. 1646–1650 studijavo mediciną Oksfordo universitete. 1651–1652 dėstė anatomiją Brasenose’o koledže (Oksforde) ir muziką – Londono universitete. 1652–1656 tarnavo gydytoju O. Cromwellio armijoje Airijoje. 1656 sudarė Airijos žemėlapį. 1659 Didžiosios Britanijos parlamento narys. 1661 įšventintas į riterius. 1666–1685 gyveno Airijoje, nuo 1685 – Londone.

Mokslinė veikla ir idėjos

Nuo 1662 Londono karališkosios draugijos narys. Jo idėjos, kad visus dalykus galima įvertinti žeme ir darbu, mainomąją vertę sukuria ne bet koks darbas, bet tik tas, kuris sukuria pinigus, davė pradžią darbo vertės teorijai. Priešinosi senajai mokslo scholastikai, reikalavo diegti eksperimentinius metodus. Pirmasis pritaikė statistikos elementus ekonomikos problemoms analizuoti. Iškėlė idėją, kad ekonomikoje, panašiai kaip gamtoje, yra objektyvių, pažinių dėsningumų, kuriuos vadino prigimtiniais dėsniais. Rėmėsi merkantilizmo idėjomis.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Traktatas apie mokesčius ir rinkliavas (Treatise of Taxes and Contributions 1662), Žodis išmintingiesiems (Verbum Sapienti 1664), Politinė Airijos anatomija (Political Anatomy of Ireland 1672), Politinė aritmetika (Political Arithmetic 1676), Keletas žodžių pinigų klausimu (Quantulumcunque Concerning Money 1682), Airijos brėžinys (Hiberniae Delineatio 1685), Traktatas apie Airiją (Treatise of Ireland 1687).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką