William Riegel Schmalstieg

Schmalstieg William Riegel (Viljamas Rygelis Šmòlstygas) 1929 10 03Sayre (Pensilvanijos valstija) 2021 01 22Lankasteris, Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininkas. Dr. (1956). Vilniaus universiteto garbės dr. (1994). Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2006).

Biografijos faktai

1950 baigė Minesotos universitetą. 1963–64 dirbo Minesotos, nuo 1965 – Pensilvanijos universitetuose (dėstė ir lietuvių kalbą); profesorius (1963). 1982–84 Baltų studijų plėtros asociacijos pirmininkas. 1986 stažavo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Tyrė indoeuropeistiką, slavistiką, baltistiką. Vienas žymiausių prūsistikos specialistų.

William Riegel Schmalstieg

Veikalai

Parašė knygas Senovės prūsų kalbos skaitiniai (Readings in Old Prussian 1965), Senovės prūsų kalbos veiksmažodis (The Old Prussian Verb 1970), Senovės prūsų kalbos gramatika (An Old Prussian Grammar 1974), Senovės prūsų kalbos studijos (Studies in Old Prussian 1976).

Su S. C. McCluskey ir V. J. Zepsu paskelbė Bazelyje rastą senosios prūsų kalbos teksto fragmentą (išspausdinta žurnale General Linguistics 1975 nr. 15).

Kiti svarbesni veikalai: Senosios slavų kalbos įvadas (An introduction to Old Church Slavic 1976), Indoeuropiečių kalbotyra: Nauja sintezė (Indo‑European linguistics: A new synthesis 1980), Hetitų kalbos pradmenys (Beginning Hittite, su W. H. Heldu, J. E. Gertz, 1988).

Tyrinėjo lietuvių kalbą, išleido knygas Dabartinės lietuvių kalbos įvadas (Introduction to Modern Lithuanian, su L. Dambriūnu ir A. Klimu, 1966 61999), Lietuvių–anglų kalbų lingvistinių terminų žodynėlis (Lithuanian‑English Glossary of Linguistic Terminology, su A. Klimu, 1971), studiją Lietuvių kalba – praeitis ir dabartis (The Lithuanian Language – Past and Present, išspausdinta Lituanus 1982 nr. 28(1)), knygą Lietuvių kalbos istorinė sintaksė (A Lithuanian Historical Syntax 1988).

Paskelbė straipsnių apie baltų ir slavų kalbų santykius. Su B. Jēgeriu į anglų kalbą išvertė J. Endzelīno knygą Baltų kalbų garsai ir formos (Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages 1971), su R. Armentrout – A. Sabaliausko knygą Žodžiai atgyja (Noted Scholars of the Lithuanian Language 1973).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką