Jaruzelski Wojciech (Voicechas Jaruzèlskis) 1923 07 06Kurów (prie Pulavų) 2014 05 25Varšuva, Lenkijos valstybės ir karo veikėjas. Armijos generolas (1973). Prasidėjus II pasauliniam karui 1939–41 gyveno Lietuvoje; 1941 sovietų valdžios su šeima ištremtas į Sibirą. 1943 mobilizuotas į lenkų kariuomenę SSRS (Z. Berlingo vadovaujamą armiją); dalyvavo Berlyno operacijoje (1945 04–05). 1957–60 vadovavo Lenkijos kariuomenės divizijai, 1960–65 Vyriausiajai politinei valdybai. 1965–68 buvo generalinio štabo viršininkas, 1962–68 – ir gynybos ministro pavaduotojas, 1968–83 – ministras. 1971–89 Lenkijos jungtinės darbininkų partijos Centro komiteto politinio biuro narys, 1981–89 – I sekretorius. 1981–85 ir Ministrų tarybos, 1985–89 Valstybės tarybos pirmininkas.

Wojcechas Jaruzelskis praneša apie karo padėties įvedimą (1981 12 13; televizijos transliacija)

Priėmė sprendimą įvesti Lenkijoje karo padėtį (1981 12 12–13), teisindamas ją iškilusios SSRS intervencijos grėsme. 1983–90 Krašto gynybos komiteto pirmininkas ir ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas. Bandė įgyvendinti nuosaikias politines ir ekonomines reformas. Žlungant komunistiniam režimui vienas Apskritojo stalo susitarimo (1989) iniciatorių. 1989–90 Lenkijos prezidentas.

W. Jaruzelskiui nekart pateikta kaltinimų (dėl 1970 12 neramumų Pamaryje malšinimo, karo padėties įvedimo), bet nuteistas nebuvo.

Atsiminimai Karinė padėtis. Kodėl? (Stan Wojenny. Dlaczego? 1992).

L: Z. Kowalski Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego Warszawa 2001.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką