Kętrzyński Wojciech (Voicechas Kentšýnskis), iki 1856 von Winckler Wojciech 1838 07 11Lėcius (dabar Giżycko) 1918 01 15Lvovas, lenkų istorikas, publicistas. Lenkų mokslų akademijos narys (1873). S. Kętrzyńskio tėvas.

Išsilavinimas ir veikla

Baigęs Karaliaučiaus universitetą įgijo daktaro laipsnį. Dalyvavo 1863–1864 sukilime; Prūsijos valdžios 1 m. kalintas Alnaštyne (lenkų kalba Olsztyn). Nuo 1874 Ossolińskių nacionalinės bibliotekos (su archyvu) Lvove fondų saugotojas, nuo 1876 direktorius (labai papildė jos fondus). Rėmė lenkų tautinį judėjimą Varmijoje ir Mozūrijoje, gynė juos nuo germanizacijos.

Vadovavo istorinių šaltinių serijos Monumenta Poloniae Historica 3–6 tomų (1878–93) leidybai.

Tyrimai ir publikacijos

Daugiausia tyrinėjo Lenkijos vidurinių amžių istoriją.

Svarbiausi veikalai: Apie lenkų etnosą Vakarų Prūsijoje (O narodowości polskiej w Prusiech Zachodnich 1874), Vakarų Prūsijos, Rytų Prūsijos ir Pamario lenkiški vietovardžiai (Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza 1879), Apie lenkų gyventojus kadaise buvusioje kryžiuočių Prūsijoje (O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich 1882), Vyskupijos ir vienuolynai X ir XI a. Lenkijoje (Biskupstwa i klasztory w Polsce w X i XI w. 1889), XII amžiaus dokumentų studija (Studia nad dokumentami XII wieku 1891).

Parašė studijas apie Ossolińskių biblioteką (1894), lenkų metraščius (1896). Išleido Ossolińskių bibliotekos rankraščių (yra ir lituanistinių) katalogą (3 tomai 1881–98).

Atminimo įamžinimas

W. Kętrzyńskio garbei buvęs Varmės vokiškas miestas Rastenburgas (prūsiškai Raistas) 1946 pavadintas Kętrzynu. Olsztyne veikia W. Kętrzyńskio Varmės ir Mozūrijos mokslinių tyrimų centras.

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką