Smoczyński Wojciech (Voicechas Smočýnskis) 1945 03 12Głowno (Lodzės vaivadija), lenkų kalbininkas. Habil. dr. (1986). Vilniaus universiteto garbės daktaras (2007).

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1962–67 Varšuvos universitete studijavo slavų, gotų ir lietuvių kalbas. 1967–70 tobulinosi Jogailos, 1974 – Oslo, 1983–85 – Vienos, 1989–90 – Göttingeno universitetuose; daug kartų atvykdavo į Vilniaus universitetą. Nuo 1969 dirba Jogailos universitete, dėsto ir lietuvių kalbą; profesorius (1991). Nuo 1988 dirba ir Varšuvos universitete, 1990 su A. Holvoetu jame įkūrė Baltų filologijos katedrą; iki 1994 jos vedėjas. Dėstė Vilniaus universitete.

Wojciech Smoczyński

Veikalai

Paskelbė studijas Indoeuropietiški baltų kalbų leksikos pagrindai (Indoeuropejskie podstawy słownictwa bałtyckiego 1982), Baltų ir slavų kelintiniai skaitvardžiai indoeuropeistikos aspektu (Bałto-słowiańskie ordinalia na tle indoeuropejskim 1986), knygą Baltų ir slavų studijos (Studia bałto-słowiańskie 2 t. 1989–2003), straipsnių baltų kalbų leksikos, istorinės gramatikos klausimais. Domisi prūsų kalbos problemomis. Išleido knygas Vokiečių kalbos skolinių senojoje prūsų kalboje tyrinėjimai (Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreussischen 2000), Senosios prūsų kalbos veiksmažodžių žodynas (Lexikon der altpreussischen Verben 2005).

Kita akademinė veikla

W. Smoczyńskio iniciatyva rengiami prūsų kalbos kolokviumai, skelbiama jų medžiaga. 1992 įkūrė ir redagavo tarptautinį baltistikos žurnalą Linguistica Baltica. Parengė T. Buch raštus Lietuvių kalbos darbai (Opuscula Lithuanica 1998). Sudarė kai kurių lenkų kalbininkų, lenkų bendrosios kalbotyros ir indoeuropeistikos bibliografijas. Palaiko artimus ryšius su lietuvių kalbininkais, gerai moka lietuvių kalbą, skaito pranešimus Lietuvoje. Lituanistikos tyrinėjimai skelbti darbų rinktinėje Lietuvių kalba lyginamojoje perspektyvoje (Język litewski w perspektywie porównawczej 2001). Išleido knygas Laringalinis hiatas baltų ir slavų kalbose (Hiat laryngalny w językach bałto-słowiańskich 2003), Laringalų teorija ir lietuvių kalba (2006), sudarė Lietuvių kalbos etimologinį žodyną (Słownik etymologiczny języka litewskiego 2007).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką