Stegmüller Wolfgang (Volfgangas Štegmiùleris) 1926 06 03Natters (prie Innsbrucko) 1991 06 11Miunchenas, austrų filosofas. Analitinės ir mokslo filosofijos atstovas. Ekonomikos (1945) ir filosofijos (1949) daktaras. Austrijos mokslų akademijos narys korespondentas (1966), Bavarijos mokslų akademijos narys (1967).

Išsilavinimas ir veikla

1944 baigė ekonomiką, 1947 – filosofiją Innsbrucko universitete. 1954–58 dėstė Innsbrucko, 1958–90 Miuncheno universitete; profesorius (1956). Miuncheno universitete įkūrė analitinės filosofijos centrą ir iki 1990 jam vadovavo. 1975 su Wilhelmu Essleriu atnaujino mokslo filosofijos žurnalo Erkenntnis leidimą.

Tyrimų sritys ir idėjos

Tyrinėjo mokslo filosofijos (mokslinio aiškinimo, indukcijos, teorinių sąvokų), logikos ir loginės semantikos problemas. Ankstyvosios W. Stegmüllerio pažiūros buvo artimos R. Carnapo nuostatoms, vėlesnėms turėjo įtakos W. V. O. Quineʼo straipsnis Dvi empirizmo dogmos (1951), T. S. Kuhno ir Josepho D. Sneedo filosofija. W. Stegmülleris kūrybiškai plėtojo loginio empirizmo tradiciją. Siekdamas didžiausio sąvokų tikslumo ir aiškumo rutuliojo struktūralistinį mokslo teorijų apibūdinimo būdą, pagal kurį visi tikrovės aspektai geriausiai suprantami esinius ir jų santykius išreiškus empiriniais mokslinių konstruktų, bet ne pačių esinių terminais. Remdamasis struktūralistinių teorinių modelių empirine interpretacija W. Stegmülleris atskleidė T. S. Kuhno požiūrio į mokslinio tyrimo procesą plėtros galimybes.

Svarbiausi veikalai

Pagrindiniai veikalai: Metafizika, skepticizmas, mokslas (Metaphysik, Skepsis, Wissenschaft 1954), Tiesos problema ir semantikos idėja (Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik 1957), Mokslo teorijos ir analitinės filosofijos problemos ir rezultatai (Probleme und Resultate der Wissenschafttheorie und Analytischen Philosophie 4 tomai 1973–86), Indukcijos problema: Humeʼo iššūkis ir šiuolaikiniai atsakymai (Das Problem der Induktion: Humes Herausforderung und moderne Antworten 1975), Struktūralistinė teorijos samprata (The Structuralists View of Theories 1979), Teorijų struktūra ir dinamika (Theorienstrukturen und Theoriendynamik 1985), Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie (Pagrindinės šiuolaikinės filosofijos srovės 4 tomai 1989).

1151

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką