XXVII knygos mėgėjų draugija

XXVII knygos mėgėjų draugijos antrosios valdybos nariai (1936). Iš kairės sėdi: V. Cimkauskas, K. Bizauskas, V. Steponaitis, stovi: J. Balčiūnas, P. Galaunė

XXVII knỹgos mėgjų draugijà (Dvdešimt septyni knỹgos mėgjų draugijà), bibliofilų organizacija, įkurta Kaune 1930. Draugiją įkūrė V. Steponaitis, M. Urbšienė, P. Galaunė, J. Paknys, V. Cimkauskas ir kiti. Vadovavo penkių asmenų valdyba. Pagal įstatus galėjo būti 27 draugijos nariai, 1940 buvo 19 (kiekvienas turėjo nuolatinį eilės numerį). Organizacijai priklausė M. ir V. Biržiškos, K. Bizauskas, V. Burkevičius, P. Klimas, A. Rucevičius, J. Savickis, J. Strazdas, J. Tumas-Vaižgantas ir kiti. Svarbiausias tikslas – tirti knygos istoriją, leisti pavyzdinius, meniškus leidinius, juos populiarinti. 1933 surengė parodą XVIII–XX a. pradžios lietuviška knyga. Išleido leidinių (tiražas 100–300 egzempliorių): XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis (2 t. 1933–37), V. Petravičiaus iliustruota pasaka Gulbė – karaliaus pati (1937 Paryžiaus pasaulinėje parodoje apdovanota Grand prix ir aukso medaliu), M. Bulakos – J. Biliūno Liūdna pasaka (abi 1937). Po SSRS okupacijos 1940 draugijos veikla nutrūko. 1993 draugija atkurta. Kiekvienais metais organizuoja Knygos šventę (per Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną), geriausiai parengto bibliofilinio leidinio konkursą, bibliofilų rinkinių, draugijos narių kolekcijų parodas (Lietuviški kalendoriai 1997, Lietuviški kontrafakciniai leidiniai 1998 ir kitas). Draugija yra išleidusi parodų katalogų, V. Užtupo knygą Lietuvos spaustuvės 1522–1997 (1998), tęsia XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio leidybą (t. 3 2004). Draugijos vadovai: V. Raudeliūnas (1993–95), A. Buračas (1995–98), A. Vaičiūnas (1998–2001), B. Butkevičienė (2001–04), B. Kleizaitė-Vasaris (2005–07), D. Poškienė (nuo 2007).

1757

2593

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką