XXVII knygos mėgėjų draugija

XXVII knỹgos mėgjų draugijà (Dvdešimt septyni knỹgos mėgjų draugijà), bibliofilų organizacija, įkurta Kaune 1930. Draugiją įkūrė V. Steponaitis, M. Urbšienė, P. Galaunė, J. Paknys, Viktoras Cimkauskas ir kiti. Vadovavo penkių asmenų valdyba. Pagal įstatus galėjo būti 27 draugijos nariai, 1940 buvo 19 (kiekvienas turėjo nuolatinį eilės numerį). Organizacijai priklausė Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, K. Bizauskas, V. Ž. Burkevičius, P. Klimas, A. Rucevičius, J. Savickis, J. Strazdas, J. Tumas-Vaižgantas, M. Avietėnaitė, M. Sleževičius, Aleksandras Puida ir kiti. Jos branduolį sudarė rašytojai , politikai ir visuomenės veikėjai ir kt. Draugija rūpinosi lietuviškos knygos kultūra, jos estetine išvaizda, skaityba, išjudino visuomenę, leidėjus, dailininkus rengiant ir leidžiant aukšto meninio lygio knygas.

XXVII knygos mėgėjų draugijos antrosios valdybos nariai (1936). Iš kairės sėdi: V. Cimkauskas, K. Bizauskas, V. Steponaitis, stovi: J. Balčiūnas, P. Galaunė

Svarbiausias tikslas – tirti knygos istoriją, leisti pavyzdinius, meniškus leidinius, juos populiarinti. 1933 surengė parodą XVIII–XX a. pradžios lietuviška knyga. Išleido leidinių (tiražas 100–300 egzempliorių): XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis (2 t. 1933–37), V. Petravičiaus iliustruota pasaka Gulbė – karaliaus pati (1937 Paryžiaus pasaulinėje parodoje apdovanota Grand prix ir aukso medaliu), M. Bulakos – J. Biliūno Liūdna pasaka (abi 1937).

Po SSRS okupacijos 1940 draugijos veikla nutrūko. 1993 draugija atkurta. Atkūrimo iniciatoriai – V. Staniulis, Ričardas Venckus, Kęstutis Morkūnas, Dalia Poškienė, Romas Adomavičius, A. Smailys, Artūras Šablauskas, V. Raudeliūnas. Kiekvienais metais draugija organizuoja Knygos šventę (per Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną), geriausiai parengto bibliofilinio leidinio konkursą, bibliofilų rinkinių, draugijos narių kolekcijų parodas (Lietuviški kalendoriai 1997, Lietuviški kontrafakciniai leidiniai 1998 ir kitas). Draugija yra išleidusi parodų katalogų, V. Užtupo knygą Lietuvos spaustuvės 1522–1997 (1998), albumą Tautos kuriama Lietuva (2022), tęsia XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio leidybą (t. 7 2020). Draugijos pirmininkai: V. Raudeliūnas (1993–95), A. Buračas (1995–98), A. Vaičiūnas (1998–2001), B. Butkevičienė (2001–04), B. Vasaris (2005–07), Dalia Poškienė (2007–23), Perpetua Dumšienė (nuo 2023).

1757

2593

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką