„Žagrė“, Lietuvos kooperatinė žemės ūkio bendrovė, 1907–1914 veikusi Marijampolėje.

Žagrė įsigydavo žemės ūkio priemonių (trąšų, žemės ūkio mašinų, padargų, sėklų) ir jas pardavinėjo bendrovės ūkininkams, padėdavo ūkininkams parduoti žemės ūkio produktus. Steigė grūdų valymo punktus (1912 jų buvo 5), žemės ūkio padargų ir mašinų nuomos stotis, rengė mašinų konkursinius bandymus, rūpinosi ūkininkų švietimu (rengė žemės ūkio kursus, paskaitas, parodas).

Lėšas kaupė iš narių stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų. 1913 Žagrės kapitalas sudarė 17 600 rublių, apyvarta – 301 892 rublius, pelnas – 21 155 rublius.

1908 Marijampolėje atidarė pirmąją parduotuvę. 1914 Užnemunėje (Sasnavoje, Vilkaviškyje, Kalvarijoje, Pilviškiuose ir kitur) turėjo 7 parduotuves. Veiklą plėtė Užnemunėje (Suvalkų gubernijoje) bei Vilniaus ir Kauno gubernijose. Nuo pat įsikūrimo bendradarbiavo su Žiburio draugija.

1910 turėjo apie 600, 1914 – apie 1100 narių.

Pirmąją valdybą sudarė Jonas Aleksa, V. Bielskus, Jonas Gavėnas (pirmininkas), Kazimieras Gavėnas, Mečislovas Rimorkevičius (Rymarkevičius, pirmininko pavaduotojas), Matas Rudvalis, Antanas Vosylius.

Bendrovė turėjo agronomą, kuris konsultavo ūkininkus.

Žagrės veikla nutrūko prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui.

1250

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką