žaidýbinimas, (angl. gamification), žaidimų principų, elementų ir dizaino taikymas ne žaidimo kontekste, siekiant skatinti įsitraukimą, mokymąsi, motyvaciją ir efektyvumą. Žaidybinime naudojami tokie žaidimų elementai kaip taškai, įvertinimas, lyderių lentelės, iššūkiai, pasiekimai, grįžtamasis ryšys ir kita.

Gali būti naudojamas mokyklų programose, mokymosi kursuose ir neformalioje švietimo veikloje siekiant pagerinti besimokančiųjų įsitraukimą, mokymosi rezultatus ir motyvaciją. Žaidybinimo elementus galima taikyti interaktyviose mokymo programose, mokomuosiuose žaidimuose ar virtualiose mokymosi aplinkose. Pavyzdžiui, žaidimų elementai gali padėti sudominti mokinius, išlaikyti jų dėmesį ir paskatinti juos įsitraukti į mokymosi procesą. Žaidybinio mokymo programėlės padeda mokiniams mokytis naujų dalykų, įtvirtinti žinias, įgūdžius, kritinį mąstymą bei lavinti kūrybiškumą ir problemų sprendimo gebėjimus.

su pasiekimais ir sėkme susijusi žaidybinimo koncepcija

Versle žaidybinimas naudojamas siekiant pagerinti darbuotojų įsitraukimą, produktyvumą ir motyvaciją, gerinant komandinį darbą, t. p. klientų aptarnavimo ir pardavimų srityse. Žaidybinimas gali būti naudojamas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, skatinant sveiką gyvenimo būdą ir didinant psichologinę gerovę, t. p. skatinant susirgimų prevenciją ir juos gydant. Žaidimų elementai gali padėti žmonėms pakeisti savo elgesį, pvz., paskatinti pradėti sportuoti, sveikiau maitintis ar labiau kontroliuoti savo emocijas. Žaidybinės programėlės padeda žmonėms sekti savo sveikatą, laikytis sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo režimo. Žaidybinimas t. p. naudojamas siekiant socialinių tikslų, pvz., skatinant aplinkosaugą, socialinę integraciją ir savanorystę, siekiant supažindinti žmones su įvairiomis kultūromis ir socialinėmis problemomis bei skatinant juos prisidėti prie jų sprendimo.

Žaidybinimo elementai ir principai skirstomi į kelias kategorijas: žaidimo tikslai (konkretūs, aiškiai apibrėžti ir pasiekiami), žaidimo taisyklės (aiškios, suprantamos ir tinkamos, padedančios sukurti žaidimo struktūrą), žaidimo grąža (žaidėjo paskatinimas už pastangas; gali būti materialinė, socialinė ar emocinė), žaidimo progresavimas (žaidėjo pažangos vertinimo sistema, ji padeda žaidėjui suprasti savo pažangą ir motyvuoja jį toliau tęsti žaidimą), žaidimo bendruomenė (žaidėjų grupė, kuri dalijasi savo patirtimi ir palaiko vieni kitus, padeda žaidėjams likti prisirišusiems prie žaidimo ir motyvuoja juos toliau žaisti).

Dirbtinis intelektas gali iš esmės pakeisti žaidybinimą. Jis gali būti pasitelkiamas kuriant naujus žaidimus, kurie yra labiau įtraukiantys, realistiškesni, sudėtingesni ir interaktyvesni, t. p. tobulinant esamus žaidimus. Dirbtinis intelektas gali padėti personalizuoti žaidimus, t. y. pritaikyti juos atskiriems žaidėjams (pagal konkretaus žaidėjo gebėjimus ir interesus pritaikyti žaidimo iššūkius, įgūdžius ir istoriją), jis padeda kurti naujus žaidimų žanrus ir formatus.

Žaidybinimas yra sparčiai besivystantis informacinių technologijų metodas, galintis pagerinti įvairius žmogaus gyvenimo aspektus.

46

-žaidimizacija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką