žaliàsis draudmas, draudimo liudijimu įforminta sutartis, pagal kurią įmonė arba asmuo gauna finansinę apsaugą arba patirtų nuostolių kompensaciją iš draudimo bendrovės, o visuomenė – naudą dėl aplinkos išsaugojimo per draudimo bendrovės siūlomus žaliuosius draudimo produktus.

Termino samprata

Išskirtinis žaliojo draudimo elementas yra žalieji draudimo produktai, kurie prisideda prie aplinkos išsaugojimo: klimato kaitos mažinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir kitų aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo (vandens išteklių valdymo, biologinės įvairovės užtikrinimo, kraštovaizdžio saugojimo ir kitų).

Žaliasis draudimas, kaip ir tradicinis draudimas, skirstomas į ne gyvybės ir gyvybės draudimo šakas, kurios apima įvairias draudimo rūšis.

Žaliojo draudimo rūšys

Draudimo bendrovės siūlo įvairių žaliojo draudimo produktų, kuriuos galima priskirti vienai iš draudimo rūšių pagal draudimo objektą: žaliasis automobilio draudimas, žaliasis verslo draudimas, ekologiško būsto draudimas, žaliasis kelionių draudimas, ekologinis civilinės atsakomybės draudimas, žaliasis gyvybės draudimas ir ekologiškas sveikatos draudimas. Draudimo rūšių sąrašas nėra baigtinis, nes kuriami vis nauji žaliojo draudimo produktai.

atsinaujinančių išteklių (saulės energijos, bioenergijos, vandens energijos ir vėjo energijos) logotipas

Žaliojo automobilio draudimo pavyzdžiu gali būti sutartis, pagal kurią draudimo įmokos dydis priklauso nuo nuvažiuotų kilometrų. Tokia sutartis skatina draudėją iš automobilio persėsti į viešąjį transportą, važiuoti dviračiu ar eiti pėsčiomis, dėl to sumažėja ekologinis pėdsakas. Žaliojo verslo draudimo produktų yra įvairių: iš ekologiškų medžiagų pagaminto turto, ekologišką apšvietimą naudojančio turto, švarių technologijų, žaliųjų verslo transporto priemonių ir kitas draudimas. Namų ūkiai gali pasinaudoti ekologiško būsto draudimu, kai remontuoja būstą iš atsinaujinančių medžiagų ar naudoja energiją taupančias medžiagas. Gaminantys vartotojai, įsirengę saulės elektrinę, gali būti apdraudžiami nuo elektros dingimo, papildomų išlaidų perkant elektros energiją savo reikmėms, atsiradus techninės pagalbos, susijusios su atsinaujinančios energijos sistema, poreikiui. Keliaujanti visuomenės dalis t. p. gali daryti teigiamą poveikį aplinkosaugos sistemai. Kelionės, ypač lėktuvu, kenkia aplinkai, tačiau žalą jai galima sumažinti naudojantis žaliuoju kelionių draudimu.

Dalį draudimo įmokų galima paaukoti miško atsodinimui ar kitiems veiksmams, kurie teigiamai veikia planetą. Tokiu atveju draudėjas sumoka šiek tiek didesnę draudimo įmoką, kad jos dalį draudikas (draudimo bendrovė) paaukotų aplinkosaugos tikslams ir programoms įgyvendinti.

Ekologinis civilinės atsakomybės draudimas, žaliasis gyvybės draudimas ir ekologiškas sveikatos draudimas siejamas su žaliųjų draudimo bendrovių pasirinkimu, taip didinant spaudimą kitoms draudimo bendrovėms prisidėti prie planetos išsaugojimo.

Egzistuoja ir žaliojo draudimo klasifikavimas pagal veiklos sektorių: atsinaujinančios energijos draudimas, žaliųjų pastatų draudimas, žaliųjų automobilių draudimas, žaliojo žemės ūkio draudimas, aplinkos atsakomybės draudimas ir kiti.

Draudimo bendrovių gaunama nauda

Draudimo bendrovės, siūlančios žaliuosius produktus, be draudimo įmokų, gauna ir kitos tiesioginės naudos. Ši nauda pasireiškia per jos konkurencinį pranašumą.

Draudikas, siūlantis žaliuosius produktus, gali padidinti savo rinkos dalį, pvz., draudikas, suteikdamas nuolaidas hibridinėms ar elektrinėms transporto priemonėms, gali padidinti savo skverbimąsi į šį besiplečiantį automobilių draudimo rinkos sektorių.

Tam tikri ekonomikos sektoriai, pvz., atsinaujinančios energijos, yra remiami valstybės, todėl sparčiai plėtojasi. Inovatyvus atsinaujinančios energetikos projektų pobūdis siejamas su rizika, nuo kurios reikia apsidrausti įvairiuose jų etapuose. Draudikas, kuris įsiskverbia į tokį sektorių anksčiau nei konkurentai, įgyja galimybę gauti didesnės naudos iš naujų verslų.

Draudikas, kuriantis žaliąjį prekės ženklą, siūlantis inovatyvius žaliuosius produktus, laikomas draugišku aplinkai, atsakingu ir galvojančiu už kitus, o tai padeda formuojant jo rinkodaros strategiją.

Žaliojo draudimo privalumai ir trūkumai

Pagrindiniai žaliojo draudimo privalumai yra šie: teigiamas poveikis aplinkai, didėjantis spaudimas kitoms draudimo bendrovėms imtis žaliųjų sprendimų, didėjantis plačiosios visuomenės informuotumas ir švari sąžinė. Naudojantis žaliuoju draudimu mažinamas žmonių veiklos ekologinis pėdsakas. Kuo daugiau draudimo bendrovių pereina nuo įprastinių prie žaliųjų draudimo produktų, tuo labiau didėja spaudimas toms, kurios šių produktų nesiūlo. Naudojantis žaliaisiais draudimo produktais informacija pasidalijama su šeimos nariais ir draugais, o tai skatina ir juos prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Ekologinio pėdsako sumažinimas gali pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę ne tik tiesiogiai, bet ir netiesiogiai: jis gali didžiuotis, kad perėjo nuo įprastinio prie žaliojo draudimo.

Nepaisant išvardytų privalumų, žaliasis draudimas pasižymi ir trūkumais: jis gali būti brangesnis ir ne visi žalieji draudimo produktai iš tikrųjų yra žali.

klimato kaita; aplinkosauga

3236

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką