žãliosios ãkcijos, kintamų pajamų vertybiniai popieriai, kurie leidžiami siekiant pritraukti nuosavų finansavimo šaltinių aplinkosaugos (žaliesiems) projektams įgyvendinti.

Termino samprata

Žaliąsias akcijas išleidžia aplinką tausojančios (draugiškos aplinkai) įmonės. Tokių įmonių veikla gali būti susieta su saulės, vėjo ir geoterminės energijos gamyba, atliekų perdirbimu į energiją, įkraunamų hibridinių transporto priemonių gamyba, ekologiško maisto gamyba, tausojančiu ir aplinkai draugišku ūkininkavimu ir kita.

Kyla nemažai diskusijų, ar žaliąsias akcijas išleidžiančios įmonės iš tikrųjų yra draugiškos aplinkai. Kai kurie investuotojai, pvz., investicijas į didelio masto hidroenergetikos projektus, laiko aplinkai draugiškomis, nes tai sumažina priklausomybę nuo iškastinio kuro; kitų investuotojų nuomone, tokio masto hidroenergetikos projektų įgyvendinimas trikdo ekosistemas.

Termino istorija

Žaliųjų akcijų termino istorija siejama su žaliųjų investicijų termino istorija.

Žaliųjų akcijų kritika

Žaliosios akcijos (kaip ir žaliosios obligacijos) susilaukia kritikos, nes žaliąsias akcijas išleidžiančių įmonių viešieji ryšiai ir rinkodara apgaulingai naudojami siekiant įtikinti visuomenę, kad jų produktai, tikslai ir politika yra draugiški aplinkai. Taip šios įmonės nukreipia dėmesį nuo savo vykdomos aplinkai nedraugiškos veiklos į vieną ar kelis jų remiamus aplinkai draugiškus projektus. Įmonės veiklos visumą sudaro visi jos įgyvendinami projektai, todėl nustatyti, ar jos veikla atitinka žalumo kriterijus, yra sudėtinga, o vieningos žalumo klasifikacijos ir ženklinimo stoka sukelia žaliojo smegenų plovimo (angl. Greenwashing) reiškinį. Investuojant į žaliąsias akcijas svarbu pastebėti šį reiškinį, nes dėl jo gali sumažėti vartotojų lojalumas prekės ženklui, kartu ir žaliųjų akcijų rinkos vertė. Nepaisant egzistuojančio žaliojo smegenų plovimo reiškinio, įmonei kartais pakanka gaminti produktą naudojant bent kiek švaresnę technologiją nei konkurentai ir siekti, kad jos veikla atitiktų žalumo kriterijus.

Žaliąsias akcijas leidžiančios įmonės dažniausiai yra vyriausybės subsidijuojamos arba gauna apmokestinimo lengvatas, ir apie tai potencialūs investuotojai žino. Ir subsidijos, ir mokesčių lengvatos ateityje gali būti panaikintos, todėl pelno sumažėjimas gali sumažinti žaliųjų akcijų rinkos vertę, be to, šalies vyriausybė gali papildomai apmokestinti aplinkai nedraugiškus produktus gaminančias įmones ir taip paskatinti investicijų perkėlimą iš tradicinių į žaliąsias akcijas.

Žaliųjų akcijų ženklinimas

Viena didžiausia biržos operatorių pasaulyje Nasdaq OMX Group remia žaliąjį ženklinimą (angl. Nasdaq Green Designations), kurio tikslas yra padidinti verslo organizacijų matomumą ir skaidrumą investuotojams, ieškantiems aplinkai draugiškų investicijų. Įmonės gali kreiptis į biržos operatorę dėl dviejų savanoriškų ženklinimų: Nasdaq žaliosios nuosavybės ženklinimo (Nasdaq Green Equity Designation) ir Nasdaq perėjimo į žaliąją nuosavybę ženklinimo (Nasdaq Green Equity Transition Designation). Pirmasis ženklinimas skirtas įmonėms, kurių daugiau nei 50 % apyvartos sudaro aplinkai draugiška veikla ir kurios tęsia investicijas į šią veiklą. Antrasis ženklinimas skirtas įmonėms, siekiančioms tapti aplinkai draugiškomis ir turėti didelę šios veiklos investicijų dalį ateityje. Į ženklinimą pretenduojančių įmonių vertinimą atlieka Nasdaq patvirtintas ekspertas. Ženklinimai siūlomi naujiems ir esamiems emitentams pagrindinėse Nasdaq Europos ir alternatyviosiose First North rinkose. Patvirtinti emitentai akcijų sąraše žymimi ženklinimo simboliu, o eksperto vertinimo ataskaita ir papildoma aktuali informacija pateikiama emitento informacijos puslapyje.

žaliųjų akcijų Nasdaq žaliojo ženklinimo simboliai

žaliosios investicijos; žaliosios obligacijos

3236

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką