Zalman Šazar

Šazar Zalman (Zalman Shazar, Zalmanas Šazãras) 1889 11 24Myrius (Baltarusija) 1974 10 05Jeruzalė, Izraelio politikas.

Kilęs iš chasidų šeimos. Gavo išsilavinimą žydų mokykloje. Įsitraukė į kairiųjų sionistų judėjimą; 1906 Minske dalyvavo Žydų socialdemokratų darbininkų partijos suvažiavime. Per Rusijos 1905–07 revoliuciją dalyvavo žydų savigynos organizacijos veikloje. 1907 persikėlęs gyventi į Vilnių, buvo suimtas ir 2 mėnesius kalintas. Vėliau Sankt Peterburge mokėsi Aukštuosiuose orientalistikos kursuose.

Nuo 1912 Freiburgo ir Strasbūro universitetuose studijavo Bibliją ir Rytų Europos žydų istoriją. Per I pasaulinį karą (1914–18) kaip Rusijos pilietis Vokietijos valdžios buvo internuotas. Nuo 1918 Berlyno universitete tęsė studijas. 1919 išrinktas komisijos, kuri tyrė Palestinos ūkio padėtį, nariu. 1922–24 Žydų mokytojų seminarijoje Vienoje dėstė žydų istoriją. Nuo 1924 gyveno Palestinoje. Dalyvavo Palestinos žydų profsąjungos susivienijimo Histadrut, socialdemokratinės Izraelio žemės darbininkų partijos veikloje, dirbo įvairių laikraščių žurnalistu.

1948 05 14 Izraelio nepriklausomybės deklaracijos vienas autorių. Nuo 1949 Kneseto narys. 1949–51 švietimo ir kultūros ministras. 1949 jo iniciatyva priimtas pradinio mokslo įstatymas. Nuo 1952 Žydų agentūros (Palestinos žydų atstovaujamosios organizacijos) vienas vadovų. 1963–73 Izraelio prezidentas (1968 perrinktas).

Parašė atsiminimų, veikalų iš sionistinio judėjimo, žydų kultūros, išvertė veikalų iš anglų ir vokiečių kalbų į rusų ir hebrajų kalbas.

470

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką