Zamoyskio teisynas (Zamòiskio teisýnas), Andrzejaus Zamoyskio teisynas, Andžejaus Zamoiskio teisynas (Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego), Abiejų Tautų Respublikos įstatymų rinkinio projektas. Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo pavedimu 1776–78 parengė komisija, vadovaujama Lenkijos ekskanclerio A. Zamoyskio (daug prisidėjo ir valstybės veikėjas J. L. Chreptavičius). Išspausdintas 1778. Apėmė baudžiamosios, civilinės ir procesinės teisės normas; kai kurios jų buvo pažangios, pvz., lengvino baudžiauninkų padėtį, daliai valstiečių suteikė asmens laisvę ir pavedė juos valstybės globai, sumažino Bažnyčios, plėtė miestiečių teises, bajorams ir valstiečiams nustatė bendrus teismus, stiprino valdovo valdžią. Zamoyskio teisynas sukėlė didelį bajorų pasipriešinimą (daugiausia dėl valstiečių būklės palengvinimo). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai nepritarė ir todėl, kad Zamoyskio teisynas buvo skirtas visai Abiejų Tautų Respublikai – Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei būtų tekę atsisakyti savo atskiro statuso ir tik jai taikytos teisės. 1780 Seimas Zamoyskio teisyną atmetė nesvarstęs ir uždraudė jį svarstyti ateityje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką