Zarasų krašto muziejus

Zaras krãšto muziẽjus, Zarasų rajono savivaldybės istorijos, etnografijos ir kraštotyros muziejus. Yra Zarasuose.

Veikla ir padaliniai

Zarasų krašto muziejus ir viešoji biblioteka

Muziejus kaupia, saugo, tiria, restauruoja ir eksponuoja su Zarasų krašto istorija, kultūra, papročiais susijusias muziejines vertybes, veda edukacinius užsiėmimus, organizuoja įvairius kultūros renginius, leidžia leidinius. Muziejaus padaliniai: Stelmužės bažnytinio meno muziejus (Stelmužė, Imbrado seniūnija), Amatų centras (įsikūręs Antazavės dvaro rūmuose; Antazavės seniūnija), kalbininko Kazimiero Būgos memorialinis muziejus (Pažiegė, Dusetų seniūnija).

Fondai ir ekspozicijos

Muziejus turi daugiau kaip 24 600 eksponatų (eksponuojama apie 1000). Muziejaus ekspozicijos supažindina su Zarasų miesto istprija, Zarasų krašto pramonės, žemės ūkio, švietimo, kultūros raida, visuomeninių organizacijų veikla, kraštui būdingais amatais ir verslais (yra eksponuojama ūkininko kamara su baldais, kostiumais, audiniais). Yra salė, skirta sakralinėms skulptūroms (eksponuojami Rytų Aukštaitijos dievdirbių darbai – medinės šventųjų skulptūrėlės, kadaise puošusios stogastulpius, koplytstulpius, pakeles, pamiškes, bažnyčių šventorius, kapines). Muziejuje veikia (nuo 2000) išeivijos dailininko M. Šileikio gimtinei dovanotų paveikslų galerija (eksponuojama 50 paveikslų, asmeniniai daiktai; apie 200 darbų saugoma muziejaus fonduose).

muziejaus padalinys – Stelmužės bažnytinio meno muziejus

sviestasukė (20 a. pradžia; © Zarasų krašto muziejus)

Amatų centre Antazavėje veikia audimo, medžio drožybos, keramikos dirbtuvės. Mokoma karpinių, margučių, šiaudinių žaislų, papuošimų ir sodų rišimo meno, vilnos vėlimo, keramikos, medžio drožybos, kubilininkystės, stalystės amatų – organizuojami edukaciniai užsiėmimai, tradicinių amatų demonstravimai. Rengiamos sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinių amatininkų, tradicinių amatų meistrų, tautodailininkų, liaudies meistrų kūrybos darbų parodos, edukaciniai užsiėmimai, tradicinių amatų demonstravimai, mokymai. Antazavės dvare įrengta ekspozicija, skirta E. Pliaterytei atminti. Stelmužės bažnytinio meno muziejus įsikūręs Stelmužės Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kuri laikoma seniausia medinės architektūros bažnyčia (pastatyta 16 a. pabaigoje kaip iš Vestfalijos kilusios fon Berkų šeimos koplyčia).

Kalbininko Kazimiero Būgos memorialinis muziejus supažindina su K. Būgos gyvenimu, profesine veikla, mokslo darbais, eksponuojami autentiški to meto baldai ir daiktai, nuotraukos.

Istorija

1934 11 17 mokytojo Stasio Jauniškio pastangomis Zarasų progimnazijos patalpose pradėjo veikti Zarasų krašto muziejus. Turėjo daugiau kaip 2000 eksponatų (numizmatikos, archeologijos, liaudies meno, pedagogikos, spaudos ir kitų sričių). 1935 pabaigoje muziejų perėmė Zarasų apskrities valdyba. Per Antrąjį pasaulinį karą muziejus labai nukentėjo (buvo sunaikinta dauguma eksponatų). Po karo muziejus pradėjo veikti 1946, buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą. 1963 uždarytas, jo eksponatai perduoti Rokiškio kraštotyros muziejui. 1966 nuspręsta Zarasuose įsteigti Marytės Melnikaitės memorialinį muziejų, 1966–1968 buvo kaupiami eksponatai, muziejus atidarytas 1969 08 22 (priklausė Rokiškio kraštotyros muziejui), 1988 atsiskyrė ir tapo savarankišku muziejumi, 1990 03 15 vėl tapo Zarasų krašto muziejumi. 1997 Stelmužės Šv. Kryžiaus bažnyčioje pradėjo veikti Stelmužės bažnytinio meno muziejus.

lineika (apie 1925; © Zarasų krašto muziejus)

2019 Zarasų krašto muziejų aplankė 16 154, 2020 – 10 806, 2021 – 9590, 2022 – 8033 lankytojai.

Vadovai

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką