Brzeziński Zbigniew (Zbignevas Bžeznskis) 1928 03 28Varšuva 2017 05 26Falls Church (Virdžinijos valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų politologas ir politikas. Lenkų kilmės. Lenkijos mokslų akademijos narys (1991). Daktaras (1960). Daugiau kaip 70 universitetų ir kitų mokslo įstaigų (tarp jų ir Vilniaus universiteto, 1998) garbės daktaras. Lenkijos diplomato sūnus. Nuo 1938 gyveno Kanadoje, nuo 1949 – Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1950 baigė McGillio universitetą. 1953–60 dėstė Harvardo, 1960–89 Kolumbijos universitete (šio universiteto Komunizmo reikalų instituto vadovas). Nuo 1981 Georgetowno universiteto Strateginių ir tarptautinių studijų centro patarėjas.

Zbigniewo Brzezińskio viešnagė Lietuvoje (1998)

Politinė veikla

1977–81 Nacionalinio saugumo tarybos vadovas, prezidento J. Carterio patarėjas nacionalinio saugumo klausimais (pasitraukė iš pareigų dėl nepavykusio Jungtinių Amerikos Valstijų įkaitų Irane vadavimo). Aktyviai rėmė Afganistano sukilėlių modžahedų kovą prieš SSRS intervenciją (Afganistano karas), Solidarumo judėjimą Lenkijoje, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kinijos santykių gerinimą. 20 a. 9–10 dešimtmečiais daugelio vyriausybinių komisijų narys. 20 a. pabaigoje–21 a. pradžioje parėmė Vidurio Rytų Europos, taigi ir Baltijos šalių, įstojimą į NATO.

Mokslinė veikla ir idėjos

Komunistinės sistemos funkcionavimo ir sovietų politikos tyrinėtojas. Su kitais sukūrė vadinamąją totalitarizmo teoriją. Vienas pirmųjų numatė neišvengiamą komunistinės sistemos krizę ir žlugimą. Mondializmo geopolitinės teorijos pradininkas; pasak Z. Brzezińskio, Jungtinės Amerikos Valstijos nuo 20 a. pabaigos turinčios tapti naujos pasaulio tvarkos, paremtos demokratijos ir laisvosios rinkos vertybėmis, kūrėja ir prižiūrėtoja.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Ideologija ir galia sovietinėje politikoje (Ideology and Power in Soviet Politics 1962), Galia ir principai: Nacionalinio saugumo patarėjo atsiminimai (Power and Principle: The Memoirs of the National Security Advisor 1983), Didysis bankrotas: Komunizmo gimimas ir mirtis 20 amžiuje (The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the 20th Century 1989), Didžioji šachmatų lenta: Amerikos pirmenybė ir jos geostrateginiai imperatyvai (The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives 1997), Nebevaldomas pasaulis: Globalinė sumaištis 21 amžiaus išvakarėse (Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century 1996, lietuviškas leidimas 1998), Pasirinkimas: globalinis dominavimas ar globalinė lyderystė (The Choice: Global Domination or Global Leadership 2004), Antrasis šansas: trys prezidentai ir Amerikos supervalstybės krizė (Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower 2007).

Zbigniew Brzeziński (2009)

Apdovanojimai

Gedimino ordino Didysis kryžius (1998), Vilniaus miesto garbės pilietis (2003).

-Zbignevas Bžezinskis; -Zbigniew Brzeziński

1412

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką