Stieber Zdzisław (Zdzislavas Štýberis) 1903 06 07Szczakowa (Silezijos vaivadija) 1980 10 12Varšuva, lenkų kalbininkas. Lenkijos mokslų akademijos narys korespondentas (1945). Habil. dr. (1934). 1921–25 Jogailos universitete studijavo chemiją, 1926–28 – kalbotyrą. 1937–41 ir 1944–45 Lvovo, 1945–52 Lodzės, 1952–66 Varšuvos universitetų profesorius. Tyrė slavų kalbas, lenkų, ukrainiečių, slovakų kalbų tarmes. Plėtojo Prahos lingvistų būrelio idėjas. Svarbiausi veikalai: Lužitėnų kalbų giminystės santykiai (Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich), Tarpinių slavų tarmių atsiradimas (Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, abu 1934), Lenkų kalbos fonologinė raida (Rozwój fonologiczny języka polskiego 1952), Čekų kalbos istorinė gramatika (Gramatyka historyczna języka czeskiego, su T. Lehr‑Spławińskiu, 1957), Slavų kalbų lyginamosios gramatikos apybraiža (Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich 3 kn. 1969–73). Redagavo Kašubų ir gretimų tarmių kalbinį atlasą (Atlas językowy Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich 15 t. 1964–78).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką