Juknẽvičius Zeferinas (isp. Ceferino Iujnevich) 1913 08 26Buenos Airės 2000 06 19Buenos Airės, Argentinos lietuvių veikėjas. Baigė komercijos mokslus. Dirbo Argentinos sveikatos departamento inspektoriumi. Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero bendruomenės veikėjas, Jaunųjų vyrų draugijos (vėliau Argentinos lietuvių jaunimo draugija) pirmininkas. Nuo 1935 redagavo savaitraštį Švyturys. 1940 Lietuvai išlaisvinti centro propagandos sekretorius, vėliau pirmininkas. Nuo 1947 Buenos Airėse vedė Lietuvos aidų (Ecos de Lituania) radijo valandėlę. 1958 buvo Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos pirmojo prezidiumo pirmininkas. 1960 Pietų Amerikos lietuvių I kongreso, kuris vyko Buenos Airėse, iniciatorius ir pirmininkas, kitų kongresų (1963, 1965 ir 1967) vienas organizatorių. Išvertė į ispanų kalbą lietuviškų leidinių, t. p. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Argentinos spaudoje rašė Lietuvos laisvės kovos klausimais.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką