„Zeitschrift für Ostforschung“

„Zeitschrift für Ostforschung“ („Rytų tyrimų žurnalas“), nuo 1995 „Zeitschrift für Ostmitteleuropa‑Forschung“ („Rytų ir Vidurio Europos tyrimai“), mokslinis tęstinis leidinys. 1952–69 leistas Marburge, 1969–94 – Lüneburge, nuo 1995 leidžiamas Marburge. Iki 2018 išėjo 67 tomai.

Įsteigtas Herderio instituto darbuotojų H. Aubino, H. Schlengerio ir E. Keyserio iniciatyva.

Skelbia mokslinių tyrimų medžiagą, recenzijas, daugiausia iš Prūsijos valstybės, Rytų Prūsijos bei Mažosios Lietuvos (ir Klaipėdos kr.), t. p. Rytų ir Vidurio Europos (ir Baltijos) šalių bei tautų istorijos, apie SSRS (nuo 1991 – Rusijos) valdomą anklavą Kaliningrado sritį. Leidinyje bendradarbiavo Göttingeno tyrinėtojų būrelio (Der Göttinger Arbeitskreis) žymūs mokslininkai, vadinamieji ostforšeriai, kurie rėmėsi ir iš Karaliaučiaus į Göttingeną perkelto Prūsijos slaptojo valstybinio archyvo medžiaga. Jų veikaluose yra vertingų originalių prūsistikai, lituanistikai, apskritai baltistikai duomenų.

Svarbiausia koncepcija – vokiečių valdomuose kraštuose (Habsburgų Austrijoje‑Vengrijoje, Hohencolernų Prūsijoje) kultūra ir ūkis buvo aukštesnio lygio nei gretimuose kraštuose. Kai kurie leidinio autoriai iš pradžių ypač teisino Vokiečių ordino, Prūsijos karalystės, Vokietijos imperijos valdžios tautinių mažumų priespaudos politiką prūsų, lietuvininkų, Lietuvos atžvilgiu.

Redaktorius Ch. Schutte (2018).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką