Želmeniškės kautynės

Želmenškės kautỹnės, Mnčios mško kautỹnės, Lietuvos partizanų ir NKVD kautynės.

Kautynės ir žuvę kovotojai

Želmeniškės kautynės vyko 1946 01 15 Želmeniškės (Prūsų) kaime (Salako valsčiuje). 1946 01 15 į Želmeniškės (Prūsų) kaimą buvo išsiųsta NKVD kariuomenės 137‑ojo šaulių pulko kareivių ir NKVD Salako valsčiaus poskyrio stribų grupė. Jai apsupus 3 sodybas, kuriose buvo apsistoję apie 50 partizanų, prasidėjo kautynės, trukusios maždaug nuo 15 iki 17.30 valandos.

Per jas žuvo 22 Tigro rinktinės (priklausė Vytauto apygardai) Mamerto Laurinėno (slapyvardis Mingaila) vadovaujamos kuopos partizanai: būrio vadas Konstantinas Padvaiskas (slapyvardis Mazgelis, g. 1908; karys savanoris, 1999), jo padėjėjas Pranciškus Skunčikas (slapyvardis Žaltys, g. 1923 06 02; karys savanoris, 1998), partizanai Jeronimas Bubulis (slapyvardis Žvejys, g. 1919), Erdvilas (slapyvardis), Alfonsas Jarmuška (slapyvardis Ūdras, g. 1921 11 01; karys savanoris, 1999), broliai Antanas Kondratavičius (slapyvardis Liepa, g. 1922) ir Kazimieras Kondratavičius (slapyvardis Žagrė, g. 1920), Kazimieras Luneckas (slapyvardis Garsys, g. 1920 05 16), Mykolas Mačkinis (slapyvardis Gintautas, g. 1921 03 23), Malinauskas (slapyvardis Medžiotojas), broliai Augustas Panavas (slapyvardis Vėžys, g. 1910), Kazimieras Panavas (g. 1914 04 22), Mykolas Panavas (g. 1916 06 19) ir Vincas Panavas (slapyvardis Eglaitis, g. 1923), Kazimieras Panavas (slapyvardis Žebenkštis, g. 1924 12 01; karys savanoris, 1999), Albinas Pečiulis (slapyvardis Vyturys, g. 1922 09 01), Kazimieras Petrauskas (slapyvardis Gruodis, g. 1925), broliai Edvardas Pieviškis (slapyvardis Naras, g. 1920 09 15; karys savanoris, 2012) ir Henrikas Pieviškis (slapyvardis Lakūnas, g. 1923 08 05), Kazimieras Stanėnas (slapyvardis Pipiras, g. 1924; karys savanoris, 2000), Kazimieras Šukys (slapyvardis Putinas, g. 1911 02 27) ir Varna (slapyvardis).

Žuvusių partizanų palaikai atvežti į Salako miestelį ir niekinti turgaus aikštėje, vėliau užkasti prie miestelio.

Per kautynes suimtas partizanas Antanas Panavas (slapyvardis Treniota, g. 1913; karys savanoris, 2000) 1946 09 24 Karo tribunolo buvo nuteistas mirties bausme ir 12 14 sušaudytas Vilniuje.

Atminimo įamžinimas

2009 12 08 Želmeniškės kaime (Kazitiškio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė) pastatyta atminimo ženklų kompozicija Želmeniškės kautynėse žuvusiems partizanams. 2016 05 25 šalia Salako esančioje Želmeniškės kautynėse žuvusių partizanų užkasimo vietoje, vietinių gyventojų vadinamoje Partizanų kalva, atidengtas paminklas 1944–49 žuvusiems ir miške prie miestelio užkastiems Vytauto apygardos partizanams (skulptorius Jonas Jagėla).

atminimo ženklų kompozicija Želmeniškės kautynėse žuvusiems partizanams (Kazitiškio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė; fotografas nežinomas)

Želmeniškės mūšis; -Minčios miško mūšis

L: A. Dručkus Laukit, sugrįšim laisve nešini Kaunas 1996; V. Šiaudinis Nuo arklo – prie ginklo Vilnius 2008.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką