Žemaičių aukštuma Šilalės savivaldybės teritorijoje

Žemačių aukštumà, sališka aukštuma Lietuvos vakaruose. Šiaurėje ribojasi su Ventos vidurupio lyguma ir Vakaru Kuršo aukštuma, rytuose – su Vidurio Lietuvos žemuma, pietuose – su Karšuvos žemuma, vakaruose – su Pajūrio žemuma. Ilgis (iš šiaurės vakarų į pietryčius) apie 100 km, plotis apie 50 kilometrų.

Žemaičių aukštuma susidarė paskutinio (Nemuno) ledynmečio Baltijos stadijos Pietų ir Vidurio Lietuvos fazių metu, areališkai tirpstant ledynui ir kartojantis jo pakraščio postūmiams šaltesniais laikotarpiais.

Žemaičių aukštuma susideda iš 3 dalių. Iš pradžių iš ledo dangos išniro takoskyrinė Žemaičių aukštumos dalis (Žemaičių vandenskyrinis kalvynas) su Žemaičių aukštumos aukščiausiomis kalvomis: Medvėgaliu (234,64 m), Šatrija (229,11 m), Girgždūte (228,33 m). Prie vakarinio šlaito prisišliejusi Vakarų Žemaičių plynaukštė, rytinėje pusėje plyti plati Rytų Žemaičių plynaukštė. Žemaičių aukštumos nuogulų dangą sudaro du moreniniai ruožai: šiaurinis suklotas iš riedulingo moreninio priemolio ir priesmėlio, pietinis – iš moreninio priemolio su limnoglacialinio molio intarpais. Juos skirianti fliuvioglacialinė dubuma suklota iš smėlio ir žvirgždo.

Žemaičių aukštuma prie Platelių

Žemaičių aukštumos vidurinėje dalyje vyrauja vidutinio stambumo vidutinio aukščio ir aukštos, pakraščiuose – stambios žemos ir vidutinio aukščio kalvos. Iš dirvožemių vyrauja išplautžemiai, balkšvažemiai, smėlžemiai, šlynžemiai, pelkėtuose duburiuose – durpžemiai. Žemaičių aukštumos vakariniuose šlaituose (priešvėjiniuose) iškrinta daugiausia kritulių Lietuvoje – 800–900 mm per metus (rytiniuose šlaituose apie 600 mm).

Žemaičių aukštuma

Aukštumoje prasideda Venta, Virvyčia, Minija, Babrungas, Kražantė, Akmena, Ančia ir kitos upės. Didesniuose duburiuose tyvuliuoja Platelių ežeras, Lūksto, Paršežerio, Biržulio ežerai.

Žemaičių aukštumos miškingumas 10–15 % (fliuvioglacialinėje dubumoje ir Platelių ežero apylinkėse – iki 30 %). Didžiausi miškai: Plokštinės, Alsėdžių, Dievo Krėslo, Jėrubaičių ir kiti.

Aukštumoje yra Žemaitijos nacionalinis parkas, Varnių regioninis parkas.

2341

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką