„Žemaičių prietelius“

„Žemaičių prietelius“, katalikų savaitraštis, 1925–40 ėjęs Telšiuose. Išėjo 758 numeriai.

Leidėjai

Leido Katalikų veikimo centro Telšių skyrius (1925–26), Telšių vyskupija (1926–40).

Turinys

Informavo apie Telšių vyskupijos ir kitų Žemaitijos katalikų organizacijų veiklą, spausdino politikos, ekonomikos naujienas, grožinės literatūros kūrinius.

Priedai

Turėjo priedus: Jaunimas, Svirplys, Šeimyna, Naujakuris.

Radaktoriai

Redaktoriai: J. Dagilis (1925–26), J. Mačernis (1926–27), J. Dobužinskas (1927), Bronė Norvaišaitė (1926–27), P. Maželis (1928–31), Kazimieras Berulis (1931–35), P. Ramanauskas (1936), Feliksas Gureckas (1936), Vytautas Motiekaitis (1936–38), Kazimieras Olšauskas (1938–40).

Tiražas

Tiražas 5000 egzempliorių (1940).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką