Šleris Zenius 1950 01 29Cibavas (prie Marijampolės) 2007 02 12Marijampolė, lietuvių mokytojas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius. 1977 baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (lietuvių kalbą ir literatūrą) mokytojavo Marijampolės mokyklose, rinko medžiagą apie žymius Suvalkijos žmones. Parašė apybraižą Jonas Kirlys – spaudos kolekcionierius (1979, rankraštis), monografiją Pranas Vaičaitis (1996, papildytas leidimas 2001), knygą Mūsų Kudirka: Studijos ir atsiminimai (1998). Sudarė P. Vaičaičio Raštus (1986). Z. Šilerio rūpesčiu 1993 įkurta Prano Vaičaičio draugija; Z. Šileris buvo jos 1997 įsteigto etninės kultūros žurnalo Suvalkija redaktorius. Buvo Sūduvos etninės kultūros tarybos narys, leidyklos Ramona vienas savininkų, jos leidžiamų G. Česnio, Algimanto Miškinio, J. Jurevičiaus ir kitų autorių knygų redaktorius.

1990

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką