Blỹnas Zenonas 1908 11 02Odesa 1946 12 10Velsk, Lietuvos antinacinio pasipriešinimo veikėjas. Priklausė voldemarininkų grupei; 1927 įsitraukė į organizacijos Geležinis Vilkas veiklą. 1927–28 Lietuvos universitete studijavo istoriją, 1928–31 Romos universitete – politinius mokslus. 1931–40 (su pertrauka 1937) dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje, 1940 03–09 – Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Administracijos departamento Konsuliniame skyriuje, 1941 05–07 – Lietuvos mokslų akademijos Etnologijos institute Vilniuje.

1941 07–12 būdamas Lietuvių nacionalistų partijos generaliniu sekretoriumi siekė, kad partija netaptų nacių okupacinės civilinės valdžios priedėliu. 1942 02 įsitraukė į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos antinacinę veiklą.

Lietuvos spaudoje (žurnale Akademikas, laikraščiuose Tėvų žemė, Tautos kelias) propagavo Italijos fašizmo ideologiją, pasisakė prieš nacių rasizmą. 1945 06 sovietinio saugumo suimtas, kalintas Archangelsko sr. Velsko lageryje. 1946 10 Archangelsko karinės apygardos Karinio tribunolo nuteistas mirties bausme, sušaudytas.

Iš italų kalbos išvertė B. Mussolini veikalą Fašizmo doktrina (1935), G. Papini kūrinių.

-Zenonas Blynas

R: Z. Blynas Karo metų dienoraštis, 1941–1944 Vilnius 2007.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką