Zenonas Norkus

Nõrkus Zenonas 1958 06 22Griniai, lietuvių filosofas, sociologas. Habilituotas daktaras (socialiniai mokslai, 2002). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2012).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1976–81 studijavo Leningrado universiteto Filosofijos fakultete, 1981–84 – šio universiteto aspirantūroje. Nuo 1985 dėsto Vilniaus universitete, nuo 2004 Filosofijos fakulteto prodekanas; profesorius (2002). 1999–2001 dėstė ir Atviros visuomenės kolegijoje prie Atviros Lietuvos fondo. 1993 stažavo Bielefeldo, 1994–95 – Bazelio, 1996–97 – Mannheimo universitete, 1998–99 – Berlyno mokslo kolegijoje, 2003 – Kembridžo universiteto Darwino koledže, 2003–04 – Berkeley, 2009 – Laisvajame universitete Berlyne.

Tyrimų sritys

Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: istorijos ir socialinių mokslų filosofija, lyginamoji istorijos sociologija, racionalaus pasirinkimo teorija, M. Weberio socialinė teorija.

Monografijos

Parašė monografijas Istorika: istorinis įvadas (1996), Max Weber ir racionalus pasirinkimas (Max Weber und Rational Choice 2001, lietuvių kalba 2003), Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu (2008), Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai: kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu (2014).

Vadovėliai aukštosioms mokykloms

Parašė vadovėlius aukštosioms mokykloms Sociologijos teorijos (su V. Leonavičiumi ir A. Tereškinu, 2005), Kokybinė lyginamoji analizė (su V. Morkevičiumi, 2011).

Vertimai ir kita

Išvertė M. Weberio Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia (1997), Religijos sociologija (2000), N. Eliaso Rūmų dvaro visuomenė: karaliaus ir rūmų dvaro aristokratijos sociologijos tyrimai (2004) ir kitų autorių veikalų.

G. Simmelio Sociologija ir kultūros filosofija: rinktinė, J. Rüseno Istorika. Istorikos darbų rinktinė. Rinktinė (abi 2007) sudarytojas ir mokslinis redaktorius. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių.

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2009), Marijos žemės kryžiaus 4 laipsnio ordinas (Estija, 2013).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką