Zenonas Vaigauskas

Vaigáuskas Zenonas 1951 07 24Svirniai (Kelmės rj.), lietuvių politinis veikėjas. 1970 baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1969–75 dirbo techniku Vilniaus radijo komponentų gamykloje. 1973–89 SSKP narys. 1975 baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, 1975–77 Fizikos fakulteto vyriausiasis mokslo darbuotojas. 1977–85 dirbo administracinį darbą Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe, 1978–87 – Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos Centro komiteto sekretoriate. 1985–87 mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, 1987–88 šios mokyklos dėstytojas. 1988–91 Visuomeninių mokslų akademijos prie SSKP Centro komiteto aspirantas (1991 Rusijoje suteiktas filosofijos mokslų kandidato laipsnis, Lietuvoje nepateiktas nostrifikuoti).

1991–94 Lietuvos demokratinės darbo partijos sekretoriato konsultantas. 1992–94 dirbo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, einančio Prezidento pareigas, sekretoriate. 1993–94 Lietuvos Respublikos prezidento A. M. Brazausko vyresnysis referentas valstybės ir teisės klausimais.

1992–94 Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, 1994–2017 (skirtas 6 kadencijas iš eilės) pirmininkas. 1997–2017 Vidurio ir Rytų Europos rinkimų vadovų asociacijos (Association of European Election Officials, ACEEEO, įkurta 1991) Direktorių valdybos narys (1998–2001 valdybos vadovas).

2018–20 dirbo Seimo kanceliarijoje Seimo nario padėjėju-sekretoriumi, patarėju.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką