Žiẽmkelio kautỹnės, Žiẽmkelio-Rievùtės kautỹnės, Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės kautynės.

Kautynės ir žuvę kovotojai

Žiemkelio kautynės vyko 1945 02 26 Kazlų Rūdos miškuose (Veiverių valsčiuje). 1944–45 žiemą šiuose miškuose esančiose Žiemkelio‑Rievutės kalvose (miške) buvo įrengta Geležinio Vilko būrio, kurį sudarė Girininkų, Digrių ir Skriaudžių kaimų vyrai, partizanų stovykla. 1945 02 26 rytą stovyklą apsupo NKVD pasienio kariuomenės 97‑ojo pasienio būrio kareiviai. Geležinio Vilko būrio vadas Alfonsas Arlauskas (slapyvardis Geležinis Vilkas) davė komandą pasirengti kautynėms, kovotojus paskirstė būriais. Prasidėjo kautynės, kurios truko iki vėlyvo vakaro.

Jose žuvo nuo 16 iki 35 partizanų; žinomi šie: Geležinio Vilko būrio vadas A. Arlauskas‑Geležinis Vilkas (g. 1925 02 18), Valentinas Blockis (g. 1922), Jurgis Juodžbalis (g. 1922 04 15; karys savanoris, 2004), broliai Bronius Kalauskas (g. 1920) ir Jonas Kalauskas (g. 1918), Kazys Lapinskas (slapyvardis Lokys, g. 1926), Juozas (Jonas ?) Laukaitis, Kazimieras Lenkus, Vytautas (Viktoras ?) Liktoraitis, Petras Morkūnas, Kazys (Juozas ?) Pažėra (g. 1926), Albinas Raulynaitis (g. 1923), Juozas Seredinskas (g. 1925), Kostas Skatikas, Vitas Starinskas, Vincas Šlapikas (slapyvardis Šnekutis), Vincas Vaitkūnas (g. 1920), Julius Vilemas (g. 1922) ir Vikas (vokiečių kareivis).

paminklas Žiemkelio kautynėse žuvusiems partizanams (Vilemų kaimas, Zapyškio seniūnija, Kauno rajono savivaldybė)

paminklo lenta

Žuvusių partizanų palaikai (daugelis jų nurengti ir nuauti) buvo palikti žūties vietoje. Bendražygiai juos rogėmis nuvežė toliau nuo kautynių vietos, paslėpė po sniegu bei eglių šakomis ir po savaitės palaidojo Žiemkelio‑Rievutės miške.

Atminimo įamžinimas

Žiemkelio kautynėse žuvusių dvylikos partizanų (V. Blockio, J. Juodžbalio, B. ir J. Kalauskų, J. Laukaičio, V. Liktoraičio, P. Morkūno, K. Pažėros, A. Raulynaičio, J. Seredinsko, V. Vaitkūno ir J. Vilemo) palaikai 1989 10 12 perlaidoti Skausmo kalnelyje Veiveriuose. 2003 06 14 Vilemų kaime (Zapyškio seniūnija) buvusio bendražygio V. Balsio rūpesčiu atidengtas paminklas Žiemkelio kautynėse žuvusiems partizanams.

Žiemkelio mūšis; Žiemkelio-Rievutės mūšis

L: J. Daumantas Partizanai Kaunas 1990; P. Pečiulaitis Šitą paimkite gyvą Kaunas 1993; A. Vilutienė, J. Sajauskas Ištark mano vardą Vilnius 1999; B. Runaitė‑Šidlauskienė Tau, mano Tėvyne Kaunas 2005; Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas: Dainavos ir Tauro apygardos Vilnius 2008.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką