Pulkininkas Zigmantas Sierakauskas (medžio raižinys pagal Nadaro fotografiją iš L'Illustration 1863 05 13, Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Sierakáuskas Zigmantas (lenk. Zygmunt Sierakowski, bltr. Зыгмунт Серакоўскі), slapyvardis Dolengà (lenk. Dołęga) 1826 05 30Lisove (Voluinės sr.) 1863 06 27Vilnius, 1863–1864 sukilimo vienas vadų. Kilęs iš neturtingų bajorų. 1845–48 mokydamasis Sankt Peterburgo universitete suartėjo su iš Lietuvos kilusiais studentais K. Kalinausku, J. Geištoru, su jais įstojo į Lietuvos jaunimo brolybės sąjungos Sankt Peterburgo skyrių, jam vadovavo. Už mėginimą nelegaliai išvykti į užsienį 1848 išsiųstas eiliniu į Orenburgo korpusą; ten suartėjo su T. Ševčenko. 1859 Sankt Peterburge baigė Generalinio štabo akademiją. 1857 Sankt Peterburge įkūrė slaptą karininkų būrelį, jam vadovavo. Palaikė ryšius su Rusijos demokratais, lenkų emigracija, Rusų karininkų Lenkijoje komitetu ir Nacionaliniu centro komitetu. Bendradarbiavo žurnale Sovremennik. Su kitais telkė karininkus į slaptą organizaciją, buvo aktyvus organizacijos Zemlia i volia narys.

1861–63 tarnavo Generaliniame štabe Sankt Peterburge, 1860–62 tarnybos reikalais komandiruotas į užsienį (susipažinti su kitų valstybių karo baudžiamąja teise, kalėjimų tvarka), čia suartėjo su A. Gercenu, G. Garibaldi, L. Mierosławskiu. 1860–61 Rusijos imperijos karo ministerijai siuntė ataskaitas (dalis jų 1862 išspausdinta žurnale Morskoj sbornik). 1860 dalyvavo Londono tarptautiniame statistikos kongrese, buvo prieš fizinių bausmių taikymą kariuomenėje. 1861 Vilniaus karo apygardoje inspektavo kalėjimus ir tvirtoves. 1862 memorandumuose Sankt Peterburgo generalgubernatoriui A. Suvorovui, karo ministrui D. Miliutinui siūlė Rusijos imperijos užimtoje Lietuvoje ir Lenkijoje atsisakyti prievartinės valdymo sistemos, suteikti autonomiją. 1863 prasidėjus sukilimui Lenkijoje ir Lietuvoje, 1863 03 tarnybos reikalais buvo siunčiamas į užsienį. Atvykusiam į Vilnių Z. Sierakauskui Judėjimo komitetas pranešė apie sukilėlių pajėgas, prašė vadovauti sukilimui. Nuo 1863 04 Lietuvos sukilėlių karinis viršininkas ir Kauno vaivada.

Kauno gubernijoje iš K. Dalevskio, B. K. Koliškos, A. Mackevičiaus, Dominyko ir Kasparo Maleckių, Mykolo Stanišausko ir kitų būrių Z. Sierakausko sutelkta sukilėlių rinktinė (apie 2500 žmonių). 1863 04 21 Raguvos miškuose sumušė caro kariuomenės pėstininkų kuopą ir ulonų eskadroną, 05 07 prie Medeikių susikovė su kitu kariniu daliniu, privertė jį trauktis, 05 08 pralaimėjo prie Gudiškio (Biržų kautynės) Rusijos kariuomenės generolo majoro Ivano Ganeckio vadovaujamam 3000 žmonių kariniam daliniui. Sunkiai sužeistas pateko į nelaisvę.

Karo lauko teismo nuosprendžiu (jį 1863 06 25 patvirtino Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas) pakartas Vilniuje Lukiškių aikštėje, užkastas Gedimino kalne (2017 rasti ir tirti palaikai, 2019 11 22 perlaidoti Rasų kapinių koplyčioje).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką