Neciùnskas Zigmas (slap. Elytė) 1912 07 12Balkūnai (Krokialaukio apylinkės) 1976 06 21Kalviai (Kaišiadorių rj.; palaidotas Santaikos kapinėse, 10 km į rytus nuo Simno), Dzūkijos antisovietinių partizanų ryšininkas ir rėmėjas. Kunigas (1939).

1939 baigė Kauno kunigų seminariją. 1939–41 Nedzingės vikaras, 1940–44 Giedraičių progimnazijos kapelionas, 1944–46 Nedzingės klebonas. Klebonijoje 1944–46 veikė pogrindinis Dainavos apygardos partizanų centras, čia buvo saugomi jų dokumentai ir medikamentai. Z. Neciunskas buvo Pietų Lietuvos srities partizanų štabo ryšininkas su apygardų ir rinktinių štabais, t. p. vieno Pietų Lietuvos partizanų vadų A. Ramanausko (slapyvardis Vanagas) ryšininkas.

Zigmas Neciunskas

Klebonijos palėpėje įrengtoje slėptuvėje būdavo slaugomi sužeisti partizanai, prisiglausdavo vadai (J. Vitkus, slapyvardžiu Kazimieraitis, A. Ramanauskas, A. Perminas, slapyvardžiu Jūrininkas ir kiti). Partizanai ir parapiječiai labai vertino Z. Neciunsko drąsą ir rūpestingumą.

1946 12 04 suimtas ir 1947 04 15 nuteistas; kalintas Karelijoje, Ozerlage (Irkutsko sr.), Dubrovlage (Mordovija). Paleistas 1955 12 grįžo į Lietuvą, bet jau 1956 atvažiavo į Maklakovą (Krasnojarsko kr.) misionieriauti tarp tremtinių lietuvių. 1968 grįžęs į Lietuvą kunigavo Žiežmariuose, Beižionyse (Trakų rj.), Jiezne, Užuguostyje (Prienų rj.), Kalviuose. Karys savanoris (1999, po mirties). Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (1999, po mirties). Z. Neciunskui 1998 ant Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčios atidengta atminimo lenta.

Elytė

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką