Zigmas Šerkšnas

Šekšnas Zigmas (slap. Tigras) 1924 02 28Bertašiūnai (Veisiejų vlsč.) 1947 02 26Vilnius, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Vyresnysis leitenantas (1999, po mirties). 1941 baigė Lazdijų Žiburio gimnaziją. Per 1941 antisovietinį Birželio sukilimą dalyvavo Veisiejų sukilėlių būrio apsaugos grupės veikloje. Nacių okupacinei valdžiai sukilėlius nuginklavus, mokytojavo. 1942–1943 03 (iki naciams uždarius) studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitariniame fakultete. 1945 06 įstojo į A. Valentukevičiaus (slapyvardis Bijūnas) vadovaujamą partizanų būrį, priklausiusį Merkio rinktinės Marcinkonių batalionui. 1945 08 Dzūkų grupės vado pulkininko J. Vitkaus (slapyvardis Kazimieraitis) buvo paskirtas Marcinkonių bataliono vado A. Grušausko (slapyvardis Siaubas) pavaduotoju. Palaikė ryšį tarp šio bataliono 4 būrių, aprūpindavo maistu Dzūkų grupės štabą; redagavo, daugino ir platino pogrindinę spaudą. Lydėdavo J. Vitkų į susitikimus su Užnemunės partizanais. 1945 10 gavęs fiktyvius asmens dokumentus Zigmo Laukaičio vardu, pradėjo mokytojauti Maciučių (Dieveniškių vlsč.) pradinėje mokykloje. 1945 12 Vilniuje susipažino su kapitonu J. Noreika (slapyvardis Generolas Vėtra) ir ėmėsi jo organizuojamo ginkluoto ir neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo grupių vienijimo.

Lietuvių tautinės tarybos įpareigotas užmezgė ryšius su ginkluotu antisovietiniu pogrindžiu: su J. Vitkaus vadovaujama A apygarda (buvusi Dzūkų grupė), su Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono vadu J. Semaška (slapyvardis Liepa) ir Panevėžio apskr. kovotojais. 1946 01 su A. Janulevičiumi Vilniuje įkūrė jaunimo grupę, kuri per įvyksiantį sukilimą turėjo užimti strategiškai svarbius Vilniaus objektus; grupė platino antisovietinę literatūrą, įteikdavo partizanų būriams Lietuvių tautinės tarybos direktyvas ir įsakymus, aprūpindavo juos medikamentais, spausdinimo reikmenimis. 1946 02 08 Z. Šerkšnas buvo suimtas (po kelių dienų suimti Lietuvių tautinės tarybos vadai ir eiliniai, t. p. rašytojas K. Boruta, Vilniaus universiteto dėstytojas P. Juodelis; iš viso 11 žm.). Lapkričio 20–22 uždarame LSSR Vilniaus įgulos karo tribunolo posėdyje Z. Šerkšnas ir J. Noreika nuteisti mirties bausme; įvykdyta 1947 02 26 LSSR Valstybės saugumo ministerijos vidaus kalėjimas Vilniuje. Kūnai užkasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje (2004 palaikai palaidoti Tuskulėnų rimties parke įrengtame kolumbariume). Karys savanoris (1999, po mirties).

Tigras; Zigmas Laukaitis

2065

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką