Zigmas Toliušis

Toliùšis Zigmas 1889 10 30Miliušiai (Jurbarko vlsč.) 1971 09 14Kaunas (palaidotas Girdžiuose), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. Mokydamasis Kauno gimnazijoje dalyvavo Dainos draugijos veikloje. 1908–12 studijavo Sankt Peterburgo universitete. Studijuodamas įsitraukė į lietuvių studentų draugijos veiklą, buvo lietuvių frakcijos Valstybės dūmoje sekretorius. Apie 1910 įstojo į Lietuvos demokratų partiją. 1913–17 dirbo Rusijos imperijos teismo įstaigose Kijeve, Poltavoje. 1920–21 Lietuvos nepaprastasis įgaliotinis Ukrainoje, rūpinosi lietuvių karo pabėgėlių grąžinimu į Lietuvą. 1921 grįžęs į Lietuvą paskirtas Vyriausiojo Tribunolo svarbesnių bylų tardytoju, vėliau advokatu. 1924–44 advokatas Kaune, Lietuvos teisininkų draugijos, Lietuvos advokatų tarybos veikėjas.

I (1922–23), II (1923–26), III (1926–27) Seimo, iki 1922 11 jo Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos, vėliau Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos frakcijos narys, 1926 04–1927 frakcijos pirmininkas. 1927–40 Kooperacijos banko valdybos, 1931–40 Lietuvos banko tarybos narys. Daugelio visuomeninių, ypač labdaros organizacijų veikėjas. Bibliofilas, kolekcininkas (1971 11 po Z. Toliušio mirties duktė Erika Uogintienė tėvo spaudinių kolekciją perdavė Vilniaus universiteto bibliotekai). SSRS okupavus Lietuvą 1940 07 NKVD suimtas, kalintas Kauno kalėjime, išlaisvintas per 1941 Birželio sukilimą. 1941–44 Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas. 1941–44 antinacinio pasipriešinimo dalyvis, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas organizatorių, nuo 1943 pradžios persekiotas gestapo. 1944 10 NKVD suimtas, iki 1945 06 ir 1946 06–1947 11 (1947 pradžioje nuteistas 5 metus kalėti) kalintas Kaune, Vilniuje. 1951 03 vėl suimtas, Valstybės saugumo ministerijos Ypatingojo pasitarimo nuosprendžiu dešimčiai metų ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1955 grįžo į Lietuvą, buvo KGB sekamas, tardomas.

Z. Toliušis (stovi centre) su kitais Lietuvos advokatų tarybos nariais (sėdi iš dešinės R. Skipitis, M. Sleževičius, P. Leonas; stovi iš kairės V. Stankevičius, V. Požėla; 1936 09 15, Kaunas; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Parašė populiarių veikalų apie paveldėjimo teisę, teismus, parengė Vyriausiojo Tribunolo civilinių bylų sprendimų rinkinį (su V. Požela, t. 1–10 1924–33), 1927–44 sudarė ir redagavo Teisininkų kalendorių. Prisiminimų knyga Mano kalėjimai (išleista 1991).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką