Žematis Zigmas 1884 11 08Daktoriai (Tverečiaus vlsč., Švenčionių apskr.) 1969 06 24Vilnius, lietuvių matematikas, kultūros ir visuomenės veikėjas. I. Žemaitytės‑Geniušienės tėvas.

Išsilavinimas ir veikla

1909 baigė Odesos universitetą (studijuodamas dalyvavo lietuvių kultūros draugijos Rūta veikloje, vadovavo chorui, režisavo spektaklius) ir iki 1915 dėstė Vilniaus mergaičių gimnazijoje; dalyvavo Lietuvių mokslo (buvo valdybos narys) ir Lietuvių dailės draugijos veikloje. 1915–18 lietuvių gimnazijos Voroneže mokytojas. 1918 Švenčionyse su kitais įsteigė lietuvių gimnaziją ir jai vadovavo. 1919 Kauno komercinės mokyklos direktorius, dar ir Vilniaus universiteto organizavimo komisijos narys. 1920 su kitais Kaune įsteigė Aukštuosius kursus, jiems metus vadovavo, dėstė matematiką. 1922–40 dėstė Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas), buvo Matematikos ir gamtos fakulteto dekanas, 1930–40 Geometrijos katedros vedėjas; profesorius (1922).

Zigmas Žemaitis

Jam vadovaujant 1932 pastatyti Fizikos ir chemijos rūmai (susprogdinti 1944). 1940–69 Vilniaus universiteto dėstytojas (dėstė diferencialinio ir integralinio skaičiavimo, matematikos istorijos, matematinės metodikos, aukštosios algebros, Fourier eilučių teorijos, analizinės ir diferencialinės geometrijos kursą), 1944–64 Matematinės analizės katedros vedėjas, 1946–48 rektorius. 1947–50 LSSR Aukščiausios Tarybos deputatas. 1961–68 LSSR matematikų draugijos vicepirmininkas.

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos sritys – matematikos dėstymo metodika, matematikos istorija, lietuviškosios matematikos terminijos tobulinimas. Daug prisidėjo prie vidurinių mokyklų mokomųjų programų tobulinimo. Domėjosi geologija (daugiausia mineralais), zoologija (daug prisidėjo T. Ivanauskui kuriant pirmąją kailinių žvėrelių fermą Obelynėje, zoologijos sodą Kaune). Rūpinosi Vilniaus krašto lietuvių kultūros problemomis, civilinės aviacijos plėtojimu Lietuvoje (1929–40 Lietuvos aeroklubo pirmininkas). Parašė straipsnių apie Archimedą, I. Newtoną ir kitus žymius matematikus, sudarė Geometrijos ir trigonometrijos terminų rinkinį (1920).

Knygos

Knygos: Matematikos istoriografija ir Moritz Kantor (1930), Diferencialinis integralinis skaičiavimas (2 d., 1935).

L: Zigmas Žemaitis Vilnius 1979; Zigmas Žemaitis Vilnius 2008.

1751

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką