Zinkẽvičius Zigmas 1925 01 04Juodausių vienkiemis (Žemaitkiemio vlsč., Ukmergės apskr.) 2018 02 20Vilnius, lietuvių kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990, nuo 2011 narys emeritas), Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1991). Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (1982), Norvegijos mokslų ir literatūros akademijos (1991), Latvijos mokslų akademijos (1995) užsienio narys. Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1967). Latvijos universiteto (1991), Vytauto Didžiojo universiteto (1994) garbės daktaras.

Zigmas Zinkevičius

Išsilavinimas ir veikla

1950 baigė Vilniaus universitetą ir iki 1994 jame dėstė; profesorius (1969); 1973–88 Lietuvių kalbos, 1988–91 Baltų filologijos katedros vedėjas. 1995–96 Lietuvių kalbos instituto direktorius. 1996–98 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 2001–09 Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos pirmininkas. Knygų Kalbos praktikos patarimai (1976 21985), Mažosios Lietuvos enciklopedijos (3 t. 2000–06) vyriausiasis redaktorius.

Veikalai

Tyrinėjo dialektologiją, istorinę gramatiką, kalbos istoriją, onomastiką. Sukūrė teoriją apie lietuvių raštijos pradžios tris lietuvių rašomąsias kalbas.

Dialektologijos svarbiausiame veikale Lietuvių dialektologija (1966; LSSR valstybinė premija 1968) pateikė lyginamąją lietuvių kalbos tarmių fonetiką ir morfologiją, sudarė tarmių fonetinių duomenų 75 žemėlapius, parengė naują dabartinės lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją (su A. S. Girdeniu, 1964–66).

Veikale Lietuvių antroponimika: Vilniaus lietuvių asmenvardžiai 17 a. pradžioje (1977) aptarė daugiau kaip 5000 lietuviškų asmenvardžių, nagrinėjo lietuviškų pavardžių lenkinimo procesą.

Lietuvių kalbos akcentologijai svarbiausias veikalas – Iš lietuvių istorinės akcentologijos: 1605 katekizmo kirčiavimas (1975).

Parengė vadovėlių aukštosioms mokykloms: Lietuvių kalbos dialektologija (1978 21994), Lietuvių kalbos istorinė gramatika (2 t. 1980–81; pirmoji lietuvių kalbos istorinė gramatika, kurioje nuosekliai nagrinėjami pagrindiniai lietuvių kalbos gramatikos klausimai), monografiją Rytų Lietuva praeityje ir dabar (1993), Lietuvių kalbos istoriją (1996, lietuvių ir anglų kalbomis), mokslo populiarinamąsias knygas: Kaip žmonės išmoko rašyti (1958), Lietuvių kalbos tarmės (1968), Kalbotyros pradmenys (1969 21980), Kalbininkas K. Būga (1981), Tautos kilmė (su kitais, 2006, anglų ir vokiečių kalbomis 2005, rusų kalba 2006).

Parašė knygas: Lietuvių poteriai (2000), Krikščionybės ištakos Lietuvoje, Lietuvių tautos kilmė (abi 2005), Lietuvių tarmių istorija, Lietuvių tarmių kilmė (abi 2006), Senosios Lietuvos valstybės vardynas, Lituanistikos (baltistikos) mokslas ir pseudomokslas, Rašto kilmė (visos 2007), Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą (2008), Lietuvių asmenvardžiai (2009), Lietuvos vardas: Kilmė ir formų daryba, Krikščioniško vardyno kelionė į Lietuvą, Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse: polonizacijos apybraiža, Šventasis Brunonas ir Lietuva (visos 2010), Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse: slavizacijos apybraiža, Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė, Lietuvos senosios valstybės 40 svarbiausių mįslių (visos 2011), Vilnijos lenkakalbių pavardės (2012), Lietuviai: praeitis, didybė, sunykimas (2013 22014) ir kitas, studijas apie M. Mažvydo, K. Sirvydo, M. S. Slavočinskio, K. Donelaičio raštų, Wolfenbüttelio postilės kalbą.

Dar parašė atsiminimų (knygos: Kaip aš buvau ministras 1998, Prie lituanistikos židinio 1999, Po aštuonerių metų 2006), publicistikos (knyga Istorijos iškraipymai 2004), paskelbė straipsnių lietuvių (knyga Rinktiniai straipsniai 4 t. 2002–04) ir užsienio spaudoje. Parengė K. Būgos Rinktinius raštus (3 t. 1958–61; rodyklių tomas 1962), Lietuvių kalbos vadovėlį IX–XI klasei (su kitais, 1971 31997), knygą Kazimieras Būga: Gyvenimas ir darbai (1979), aprašė jotvingių kalbos žodynėlį Pagonių šnektos iš Narevo (1983, 1985).

Atminimo įamžinimas

Apie Z. Zinkevičių sukurtas dokumentinis filmas Zigmas Zinkevičius. Pamilęs lietuvių kalbą (2015, režisierius A. Tarvydas).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (1995). Gedimino ordino Komandoro kryžius (1995). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2015).

R: Lietuvių kalbos istorija 6 t. 1984–94, Rodyklės ir bibliografija Vilnius 1995. L: Zigmas Zinkevičius: Bibliografija / sudarė M. Griškevičienė, S. Peciulko Vilnius 21999.

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką