Kėvalaitýtė Zita, Visockenė 1922 02 01Kaunas 2002 07 01Čikaga, teatro aktorė, režisierė. 1940 Vytauto Didžiojo universitete studijavo žurnalistiką. 1940–44 vaidino Kauno jaunojo žiūrovo teatre (Meilutė – S. Kymantaitės‑Čiurlionienės Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių 1941, Saulutė – M. Venclausko Saulutė 1942, Drebulė – K. Jurašūno Eglė žalčių karalienė 1944). 1944 pasitraukė į Vokietiją, Augsburge dalyvavo lietuvių dramos mėgėjų teatro vaidinimuose, literatūriniuose vakaruose. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Čikagoje dalyvavo Lietuvių scenos darbuotojų sąjungos veikloje. Režisavo dramos spektaklių (S. Kymantaitės‑Čiurlionienės Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių 1962, K. Jurašūno Eglė žalčių karalienė 1965), B. Budriūno operetę Sidabrinė diena (1971), K. V. Banaičio operą Jūratė ir Kastytis (1972, Čikagos lietuvių operoje).

Zita Kėvalaitytė

Zita Kėvalaitytė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką