Šličýtė Zita 1943 08 07Skuodas, lietuvių teisininkė, politikos ir visuomenės veikėja. Dr. (social. m., 1994). 1967 baigė Vilniaus universitetą (teisę). 1968–2009 dirbo advokate. 1989–90 SSRS liaudies deputatė. 1990 04–1992 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatė, jo Jungtinės Sąjūdžio frakcijos narė, 1992–96 Lietuvos Respublikos Seimo ir jo Politinių kalinių ir tremtinių Laisvės frakcijos narė. 2000 buvo vyriausioji kaltintoja Tarptautiniame Vilniaus visuomeniniame tribunole ir pranešėja Komunizmo nusikaltimų įvertinimo kongrese. 2011–15 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė.

Zita Šličytė

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: advokato profesinė veikla, nusikaltimo auka, genocidas ir karo nusikaltimai, sutuoktinių ir šeimos kitų narių teisiniai santykiai. Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių ir publicistinių straipsnių teisės klausimais, daugiau kaip 10 mokslinių studijų apie komunistų genocidą okupuotoje Lietuvoje ir SSRS komunistų režimo padarytus kitus nusikaltimus, Lietuvos komunistų partijos kolaboravimą.

Svarbiausias veikalas – Viktimologinių duomenų panaudojimas advokato veikloje (1981, rusų kalba). Parašė (su kitais) knygas Advokatų kalbos teisme (3 dalys 1978–91), Rinktinės advokatų kalbos teisme (dalis 4 1998), 1991‑ųjų sausis–rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo (2008), Lietuvos Laisvės Armijos kovos Žemaitijoje (2 dalys 2008–11), Lietuvos laisvės armijos desantininkai Žemaitijoje: kovojusiems ir žuvusiems atminti (2012), Parlamento barikados (2014).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką