zitiẽtės, Lietùvių katalkių tarnáičių šv. Ztos draugijà, katalikių tarnaičių ir darbininkių profesinė draugija, veikusi 1906–40. Kaune įkūrė kunigai P. Dogelis ir J. Jarašūnas, įregistruota 1907.

Siekė išlaikyti atvykusių į miestus kaimiečių tarnaičių lietuvybę ir puoselėti jų tikėjimą ir dorą. Zitietės organizavo sekmadieninius vakarinius lavinimosi kursus, rengė vaidinimus, turėjo skalbyklą, verpyklą, bedarbėms narėms išlaikė butą, užsiėmė savišalpa.

Draugiją sudarė tikrosios narės, narės patarėjos ir garbės narės. 1907 buvo 315, 1912 – apie 600 narių. Veikė skyriai Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Raseiniuose ir Zarasuose. 1912 Panevėžyje valdžiai uždarius zitiečių skyrių pradėjo veikti Lietuvių katalikių darbo draugija. 1906 Vilniuje nuo veikusios (nuo 1905) zitiečių draugijos (jai priklausė lietuvės ir lenkės) atsiskyrusios lietuvės įkūrė Vilniaus lietuvaičių tarnaičių šv. Mikalojaus bendriją, 1913 ji reorganizuota į lietuvišką Šv. Zitos draugiją. Vilniuje lenkiškoji Šv. Zitos draugija veiklą išplėtė – 1912 draugijai priklausė 2325 narės.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką