Orentáitė Zofija, Babonenė 1935 10 07Žvirblaukis (Eržvilko vlsč.), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė. 1957 baigė Vilniaus kooperatinį technikumą (buhalterės specialybę). Motina Marijona Barčėnaitė Orentienė ir patėvis I. Jokubauskas kilę iš antisovietinių partizanų šeimų. Šalia tėviškės esančios sodybos buvo Kęstučio apygardos štabo 3 slėptuvės (1950–51 žiemą vienoje jų gyveno apygardos, nuo 1951 03 – Vakarų Lietuvos srities vadas A. Bakšys, slapyvardžiu Germantas, štabo pareigūnai). Z. Orentaitė tapo apygardos ir srities štabų ryšininke. Grįždama iš Vadžgirio vidurinės mokyklos (baigė 1954) šių štabų pareigūnams teikė žinių apie padėtį apylinkėse, atnešdavo laikraščių, maisto. Į ryšių punktus nunešdavo Vakarų Lietuvos srities vado A. Bakšio dokumentus, laikraštį Laisvės varpas. 1958–67 Z. Orentaitė įvairiose įstaigose ir įmonėse, 1967–2001 – apylinkėse ir seniūnijose dirbo buhaltere.

1766

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką