Žolnė, Katalikų Bažnyčioje – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė. Katalikų privalomoji šventė (švenčiama rugpjūčio 15). Per Žolinės liturgiją iškilmingai paminima, kad Švč. Mergelė Marija, Jėzaus Kristaus Motina, žemiškojo gyvenimo pabaigoje su kūnu ir siela buvo paimta į Dangų dėl ypatingo dalyvavimo išganymo istorijoje. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą Tradicijos, popiežius Pijus XII 1950 apaštaline konstitucija Magnificentissimus Deus paskelbė dogma. Bažnyčioje per Žolinės liturgiją skaitomos Naujojo Testamento ištraukos apie mirusiųjų prisikėlimą, Marijos apsilankymą pas Elzbietą ir kitos (Apr 12, 1–6; 1 Kor 15, 20–26; Lk 1, 39–56), šventinami naujo derliaus vaisiai ir žolynai, per šventinimą giedamas himnas Magnificat. Dalyvavusieji Žolinės liturgijoje pelno atlaidus.

Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (dailininkas nežinomas, drobė, aliejus, 18 a. pirma pusė, Lietuva)

Žolinės tradicijos Lietuvoje

Žolinės procesija Varniuose (fotografas nežinomas, 20 a. 4 dešimtmetis)

Pavadinimas Žolinė kildinamas iš legendos, pagal kurią stebuklingai surinkti apaštalai spėjo atsisveikinti ir išlydėti į anapusybę Švč. Mergelę Mariją, o atidarę jos karstą kūno neberado, vien nuostabiai kvepiančias gėles. Žolinės šventimo tradicija perėmė kai kuriuos žemės deivės Žemynos kulto papročius. Per Žolinę į bažnyčią einama su lauko ir darželio gėlių puokštėmis. Tai siejama su sena legenda, kad mirusios ir į dangų paimtos Švč. Mergelės Marijos karste žmonės radę gėlių. Ūkininkai į gėlių puokštę dėdavo ir visų javų varpų, dzūkai – daržovių, žemaičiai – piktdagį (jį parsinešę pasodindavo lauke šaknimis į viršų, kad piktžolės neželtų). Pašventintos puokštės būdavo laikomos garbingiausioje vietoje greta šventųjų paveikslų. Jomis būdavo smilkomi namai žaibuojant, žmonės arba gyvuliai – jiems susirgus, kai kur Dzūkijoje ir Žemaitijoje šių augalų buvo dedama į mirusiojo pagalvėlę. Manyta, kad pašventintų javų varpų grūdus subėrus į sėklą javai būsią derlingesni. Per Žolinės atlaidus (garsiausi Kaišiadoryse, Krekenavoje, Pivašiūnuose, Zarasuose) susitikę giminės ir kaimynai pagal seną tradiciją vaišinasi.

Ėmimas į Dangų

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką