zootèchnikas, žemės ūkio specialistas su zootechniniu išsilavinimu. Lietuvoje buvo rengiami zootechnikai su aukštuoju (moksliniai zootechnikai ir zooinžinieriai) ir su viduriniu (jaunesnieji zootechnikai, arba tiesiog zootechnikai) išsilavinimu. Rūpinosi gyvulininkystės produktų gamyba, tobulino gyvulių ir paukščių veisles, kūrė ir diegė racionalias jų auginimo sistemas. Vidurinio mokslo zootechnikos specialistai (gyvulininkystės technikai, kontrolės asistentai) buvo rengiami 1929–38 Gruzdžių aukštesniojoje gyvulininkystės mokykloje, aukštojo mokslo (agronomai gyvulininkai) – 1927–29 Žemės ūkio akademijoje. Mokslinius zootechnikus (su aukštuoju išsilavinimu) 1946–76 rengė Veterinarijos akademijos Zootechnikos fakultetas (parengta 2293), zooinžinierius 1977–91 Zooinžinerijos fakultetas (parengta 2867). Zootechnikus su viduriniu išsilavinimu 1945–91 rengė žemės ūkio technikumai ir tarybiniai ūkiai‑technikumai (parengta daugiau kaip 25 000). Nuo 1992 vietoj mokslinių zootechnikų ir zooinžinierių Lietuvoje rengiami gyvulininkystės technologai. Iki 2013 Gyvulininkystės technologijos fakultete parengta 1261 gyvulininkystės technologas (1062 bakalaurai ir 199 magistrai).

499

347

zooinžinierius

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką