Zùbovai (Зубовы), Rusijos valstybės ir karo, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų giminė. Grafai (1793). Iškilo 18 a. pabaigoje Platonui (P. Zubov) tapus Rusijos imperatorės Jekaterinos II favoritu. Platonui, jo tėvui Aleksandrui (1727–95; nuo 1792 Rusijos imperijos senato narys) ir broliams Nikolajui (1763–1805; oberštalmeisteris), Dmitrijui (1764–1836; generolas majoras) ir Valerijanui (1771–1804; infanterijos generolas) suteiktas grafų titulas, aukštos pareigos, kariniai laipsniai; apdovanoti valdomis. 1801 Platonas, Nikolajus ir Valerijonas Zubovai dalyvavo sąmoksle prieš imperatorių Pavelą I. Platono valdas Lietuvoje paveldėjęs Dmitrijus pradėjo Zubovų lietuviškąją šaką. Jo vaikaitis Nikolajus (1832–98) nuo 1870 buvo Šiaulių apskrities, nuo 1878 – Kauno gubernijos bajorų maršalka. Valdė Šiaulių ekonomiją. Gubernijoje (dabar Šiaulių dalis) pastatydino alaus daryklą, Aleksandrijoje (netoli Šiaulių) – koklių fabriką (1886). Nikolajaus žmona Aleksandra (1838–1913) įsteigė ir globojo Šiaulių mergaičių gimnaziją (1898), labdaros įstaigas. Jų sūnus Vladimiras (V. Zubov; 1862–1933) tapo visuomenės veikėju, Dmitrijus (1872–1944) – agronomu. Abu savo dvaruose diegė pažangius ūkininkavimo būdus, steigė ir išlaikė prieglaudas, mokyklas, jose skatino lietuvių kalbos mokymą. Vladimiro žmona Sofija Zubovienė (Bilevičiūtė; 1861–1932) globojo kelias Zubovų išlaikomas pradžios mokyklas, inspektavo mokytojų darbą, skaitė paskaitas (lenkų ir lietuvių kalbomis), populiarino anglų gamtininko Ch. R. Darwino mokslą. Vladimiro sūnus – agronomas Vladimiras (V. Zubovas; 1887–1959), vaikaitis – architektas, architektūros istorikas Vladimiras (V. Zubovas; 1909–2007). Šio žmona Danutė – rašytoja (D. Čiurlionytė Zubovienė; 1910–95), sūnus Vytautas – architektas (V. Zubovas; g. 1948), vaikaitis Rokas – pianistas (R. Zubovas; g. 1966).

-Zubovas; -Aleksandras Zubovas; -Nikolajus Zubovas; -Dmitrijus Zubovas; -Valerijanas Zubovas; -Sofija Zubovienė; -Aleksandra Zubova

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką