Arlauskáitė Zuzana, Orlauskáitė, Mikšenė 1889 08 25Šiauliai 1973 10 02Detroit (Mičigano valstija), teatro aktorė. Ž. Mikšio motina. Profesionaliojo lietuvių teatro viena kūrėjų.

Išsilavinimas ir veikla

1907–11 mokytojavo Rygos lietuvių Žvaigždės draugijos mokykloje, vaidino Giedros draugijos vaidintojų būrelyje Rygoje, 1908 baigė Rygos mokytojų seminariją. 1911–12 vaidino Varpo draugijos Šiauliuose teatro būrelyje. 1912–19 mokytojavo lietuviškose mokyklose Sankt Peterburge, vaidino Petrapilio lietuvių dramos ir muzikos kuopoje. 1919 buvo pakviesta į K. Glinskio vadovaujamą Vilniaus lietuvių teatro studiją, Lenkijai užėmus Vilnių su studija persikėlė į Jurbarką, vėliau – į Kauną. 1920–31 (su pertrauka) Valstybės teatro Kaune, 1926–28 Mūsų teatro (vadovė O. Rymaitė), 1931–32 Žvaigždikio (vadovas V. Bičiūnas), 1941–44 Kauno jaunojo žiūrovo teatro aktorė.

Zuzana Arlauskaitė

Veikla išeivijoje

1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945 Ingolstadte įkūrė lietuvių vaidintojų trupę, čia režisavo. 1949 persikėlusi į Jungtines Amerikos Valstijas iki 1969 buvo Detroito scenos mėgėjų sambūrio režisierė ir pedagogė.

Kūryba

Z. Arlauskaitė. Karalienės Anos vaidmuo (E. A. Scribe’o Stiklas vandens 1926, režisierius K. Glinskis, dekoratorius J. Gregorauskas)

Sukūrė daug vaidmenų režisieriaus K. Glinskio spektakliuose, vaidino daugiausia dramatinius vaidmenis: Laimutė (M. Šikšnio Pilėnų kunigaikštis 1912), Marė (A. Asnyko Kęstutaitis 1916, 1921), Baltruvienė (A. Fromo‑Gužučio Ponas ir mužikai 1922), Ragnytė (J. Słowackio Mindaugas, Lietuvos karalius 1923), Hana Šėl (vėliau Henšel) (G. Hauptmanno Vežėjas Henšelis 1924), Gurmyžskaja (A. Ostrovskio Miškas 1925), Karalienė Ana (E. A. Scribe’o Stiklas vandens 1926). Kiti svarbesni vaidmenys: Ledi Milford (F. Schillerio Klasta ir meilė 1922, režisierius J. Petrauskas), Julijona, Danutė‑Marija (Maironio Kęstučio mirtis 1924, Vytautas pas kryžiuočius 1925, abiejų režisierius B. Dauguvietis).

Apdovanojimai

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas (1931), Šaulių žvaigždės ordinas (1967).

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką