„Žvilgsniai“, neperiodinis kultūros žurnalas, 1946–48 rotaprintu daugintas DP stovyklose (Wiesbadene, Kasselyje). Leistas leidykloje Giedra. Žurnalą redagavo J. Mekas, jam talkino A. Mekas, A. Landsbergis ir L. Lėtas. Išėjo 3 numeriai (nr. 1 1946 kovas, nr. 3 1947 birželis, nr. 4 1948 vasaris; leidėjų sumanymu, nr. 2 neišleistas). Žurnalas buvo pasaulinio meninio judėjimo Fluxus ištakos Europoje. Išsiskyrė novatoriškais turinio ir formos eksperimentais, nukreiptais prieš lietuvių literatūros tradiciją. Būdinga įvairių avangardinių meno srovių (futurizmo, dadaizmo, ekspresionizmo, siurrealizmo ir kitų) raiškos eklektika, nihilizmo, egzistencializmo idėjos. Paskelbta pasaulinės grožinės literatūros (L. Aragono, W. Borcherto, K. Čapeko, F. Garcíjos Lorcos, E. Hemingway, H. Hesse’s, Li Bo, G. Mistral, R. M. Rilke’s, Sully Prudhomme’o, W. Whitmano, T. C. Wolfe’o ir kitų) vertimų, t. p. lietuvių rašytojų (J. Aisčio, M. Bavarsko, K. Borutos, A. Landsbergio, L. Lėto, A. ir J. Mekų, A. Strazdo, P. Visvydo) kūrinių, L. Lėto, K. Janulio, Ž. Mikšio dailės darbų. Vieno numerio tiražas apie 100 egzempliorių.

žurnalo Žvilgsniai viršelis (1948 nr. 4)

R: Žvilgsniai: Faksimilinis leidinys Vilnius 2014.

857

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką