Žygimantas Kaributaitis

Žygmantas Kaributáitis apie 1395 (?) 1435 09, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis. Iš Gediminaičių. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vaikaitis, Kaributo (m. po 1404) sūnus.

Antivokiškai veikiantiems čekų husitams 1422 pasiūlius Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui arba Lenkijos karaliui Jogailai Čekijos karaliaus sostą, Vytautas į Prahą nusiuntė savo vietininku Žygimantą Kaributaitį su 5000–7000 savanorių.

Paėmęs Čekijoje valdžią, Žygimantas Kaributaitis gavo husitų radikalios grupuotės taboritų vado J. Žižkos paramą ir paskelbė karą pretendentui į Čekijos sostą Šventosios Romos imperijos (Vokietijos) imperatoriui Zigmantui I. Tuo pasinaudodami Jogaila ir Vytautas 1422 paskelbė karą imperatoriaus sąjungininkui Vokiečių ordinui.

Šventosios Romos imperijos imperatoriui prašant popiežius Martynas V pareikalavo, grasindamas kryžiaus karu ir ekskomunika, kad Vytautas Žygimantą Kaributaitį atšauktų iš Čekijos ir neremtų eretikų husitų. Zigmantui I nenorint pripažinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos su Vokiečių ordinu sudarytos Melno taikos (1422) ir Vytautui su imperatoriumi susitaikius, Vytautas Žygimantą Kaributaitį 1423 iš Čekijos atšaukė.

Prie Gardino susitikę su Vytautu čekų pasiuntiniai prašė jo, kad leistų nors Žygimantui Kaributaičiui priimti Čekijos karūną, bet Vytautas nesutiko. Žygimantas Kaributaitis su lenkų daliniais 1424 savavališkai vėl nuvyko į Čekiją ir pasiskelbė husitu, vėl paskelbė karą Zigmantui I; Čekijoje išbuvo iki 1434. Jogaila konfiskavo jo nuosavybę, o popiežius ekskomunikavo.

Grįžęs į Lietuvą Žygimantas Kaributaitis rėmė Vokiečių ordino šalininką Švitrigailą ir jo kovą dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio sosto su Žygimantu Kęstutaičiu ir su Lenkija. Pabaisko mūšyje (1435 09 01) Žygimantas Kaributaitis buvo sužeistas, netrukus neaiškiomis aplinkybėmis mirė nelaisvėje.

Š: E. Windecke Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai: Pasakojimai ir vaizdai / sudarė J. Kiaupienė ir R. Petrauskas Vilnius 2015.

B. Dundulis Lietuvos sąjunga su husitais kovoje prieš vokiečių feodalų agresiją 1420–1422 m. / Mokslo darbai t. 13 1957, Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje Vilnius 1960; Z. Ivinskis Lietuvos istorija. Iki Vytauto Didžiojo mirties Vilnius 1991; J. Grygiel Źycie i działalność Zygmunta Korybutowicza: studium z dziejów stosunków polsko-czeskich w pierwszej połowie XV wieku Wrocław 1988; J. Nikodem Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433: studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza Poznań 2004.

903

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką